post_img

Vecrīgas siluets, 13.–21. gadsimts

Vecrīgas siluets ir Rīgas pilsētas vizītkarte un identitātes zīme, kura unikalitāte ir gadsimtu gaitā bez radikālām izmaiņām saglabātā vecpilsētas ainava ar tās nemainīgiem vertikālajiem akcentiem, ko veido Rīgas pils viduslaicīgais apveids un baznīcu torņu smailes. Pilsētām attīstoties un laikam ejot, lielākajā to daļā sakrālas un garīgas nozīmes ēkas ar to torņiem kā silueta vertikālo dominanti ir nomainījušas banku un lielo uzņēmumu biroju augstceltnes. Vecrīgas siluetu ar sakrālo celtņu dominanti ir izdevies saglabāt salīdzinoši neskartu un tas ir atzīts par UNESCO Pasaules mantojuma un Eiropas kultūras mantojuma vērtību.

Ancāne, Anna. (2016). Rīgas plāni un panorāmas kā Rīgas vizuālā tēla izpētes instrumenti. No: Anna Ancāne. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē = Architecture and urban planning of Riga in the 2nd half of the 17th century = Architektur und Stadtbau von Riga in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (32.-46. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Barzdeviča, Margarita. (2011). Rīga zviedru laika kartēs un plānos, 1621-1710. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.

Broce, Johans Kristofs. (1992). Rīgas panorāma: [skati un paskaidrojumi pie zīmējumiem]. No: Johans Kristofs Broce. Zīmējumi un apraksti. 1. sēj.: Rīgas skati, ļaudis un ēkas (41.-78. lpp.). Rīga: Zinātne.

Ēzens, Johans Andreass. (2004). Rīgas panorāma no Daugavas puses = Prospekt der Stadt Riga von der Dünaseite. No: Johans Andreass Ēzens. Rīga 18. gadsimtā: zīmējumi = Riga im 18. Jahrhundert: zeichnungen (86.-89. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Lapiņa, Ruta. (1989). Senā Rīga grafikā. Rīga: Zinātne.

Rīga: Vecpilsētas portrets: glezniecība, zīmējumi, akvareļi, gravīras = Riga: Porträt der Altstadt: Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Graphiken. (2000). Rīga: DIA-PRO.

Spārītis, Ojārs. (2004). Silueti: [Rīgas un Florences siluetu apraksts, salīdzinājums]. No: Ojārs Spārītis. Florence-Rīga: kultūras paralēles (29.-39. lpp.). [Rīga]: Jumava.

Spārītis, Ojārs. (2005). Siluets kā simbols: [Rīgas silueta minimāls apraksts un attēli]. No: Ojārs Spārītis, Jānis Krastiņš. Rīgas arhitektūras astoņi gadsimti Eiropas kultūras spogulī (15., 73.  lpp.). [Rīga]: Nacionālais apgāds.