post_img

Vecrīga Skyline, 13th–21st Centuries

The skyline of Rīga’s Old Town (Vecrīga) is the city’s calling card. Its unique quality stems from the unchanged vertical accents formed by the medieval silhouette of the Rīga Castle and church spires. The skyline that has been preserved almost intact for centuries has been deemed a treasure of UNESCO World Heritage and European Cultural Heritage.

Ancāne, Anna. (2016). Rīgas plāni un panorāmas kā Rīgas vizuālā tēla izpētes instrumenti. No: Anna Ancāne. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē = Architecture and urban planning of Riga in the 2nd half of the 17th century = Architektur und Stadtbau von Riga in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (32.-46. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Barzdeviča, Margarita. (2011). Rīga zviedru laika kartēs un plānos, 1621-1710. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.

Broce, Johans Kristofs. (1992). Rīgas panorāma: [skati un paskaidrojumi pie zīmējumiem]. No: Johans Kristofs Broce. Zīmējumi un apraksti. 1. sēj.: Rīgas skati, ļaudis un ēkas (41.-78. lpp.). Rīga: Zinātne.

Ēzens, Johans Andreass. (2004). Rīgas panorāma no Daugavas puses = Prospekt der Stadt Riga von der Dünaseite. No: Johans Andreass Ēzens. Rīga 18. gadsimtā: zīmējumi = Riga im 18. Jahrhundert: zeichnungen (86.-89. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Lapiņa, Ruta. (1989). Senā Rīga grafikā. Rīga: Zinātne.

Rīga: Vecpilsētas portrets: glezniecība, zīmējumi, akvareļi, gravīras = Riga: Porträt der Altstadt: Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Graphiken. (2000). Rīga: DIA-PRO.

Spārītis, Ojārs. (2004). Silueti: [Rīgas un Florences siluetu apraksts, salīdzinājums]. No: Ojārs Spārītis. Florence-Rīga: kultūras paralēles (29.-39. lpp.). [Rīga]: Jumava.

Spārītis, Ojārs. (2005). Siluets kā simbols: [Rīgas silueta minimāls apraksts un attēli]. No: Ojārs Spārītis, Jānis Krastiņš. Rīgas arhitektūras astoņi gadsimti Eiropas kultūras spogulī (15., 73.  lpp.). [Rīga]: Nacionālais apgāds.