post_img

Komponista Pētera Vaska (1946) opuss stīgu orķestrim „Musica dolorosa”, 1983

“Šis ir mans traģiskākais opuss, vienīgais, kurā nav optimisma, nav cerības – tikai sāpes.” Ar šādiem vārdiem pirms ceturtdaļgadsimta, 1983. gadā, Pēteris Vasks (1946) savu skaņdarbu laida pasaules ceļos, to veltot savas māsas Martas piemiņai. Varbūt tieši tādēļ, ka veltījums ir tik personisks, tas ieguvis daudz lielāku vispārinājumu komponista daiļradē kopumā. Nejauša tad nešķiet nedz žanra izvēle (jau līdz tam ir tapis  “In memoriam” un “Mūzika aizgājušajam draugam”), nedz izpildītāju sastāvs (stīgas – tā ir Pētera Vaska stihija, kuras “smaržu un garšu” viņš sajutis, rakstot “Cantabile per archi”  un spēlējot kontrabasu Latvijas Nacionālās Operas orķestrī).

Latviešu mūzikas kods: versijas par mūziku gadsimtu mijā (90.-95. lpp.). (2014). Rīga: Musica Baltica.

Liepiņa, Ieviņa. (2004). Pēteris Vasks. No: Music in Latvia (44.-47. lpp.). Rīga: Latvian Music Information Centre.

Kārkliņš, Ludvigs. (1990). Simfoniskā mūzika 80. gadu pirmajā pusē. No: Ludvigs Kārkliņš. Simfoniskā mūzika Latvijā: simfoniskie orķestri, diriģenti, mūzika, klausītāji laikabiedru skatījumā: dokumentāla versija (390.-391. lpp.). Rīga: Liesma.

Torgāns, Jānis. (2010). [Musica dolorosa (1983)]. No: Jānis Torgāns. Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (225.-231. lpp.). Rīga: Zinātne.

Vasks, Pēteris. (1990). Musica dolorosa [notis]: for string orchestra = для струнного оркестра. Ленинград: Советский композитор. 1 partitūra (29 lpp.).

Vasks, Pēteris. (1993). Musica dolorosa. No: Cantabile per archi; Botschaft; Musica dolorosa; Symphonie für Streicher: Stimmen [CD]. Izpilda Latvijas Filharmonijas kamerorķestris, diriģents Tovijs Lifšics. Vācija: Wergo. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/913 (pieejams LNB tīklā)

Vasks, Pēteris. (1994). Musica dolorosa. No: Message [CD]. Izpilda Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Krišs Rusmanis. Anglijā: Conifer Records. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/1158 (pieejams LNB tīklā)

Vasks, Pēteris. (1997). Musica dolorosa. No: Music of Pēteris Vasks [CD]. Izpilda orķestris „Fiamminghi”, diriģents Rudolf Werthen. ASV: Telarc. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/2436 (pieejams LNB tīklā)

Vasks, Pēteris. ([b.g.]). Musica dolorosa [notis]: per orchestra di strumenti ad arco (1983). 1 partitūra (43 lpp.).

Zemzare, Ingrīda. (2000). Pēteris Vasks. No: Ingrīda Zemzare, Guntars Pupa. Jauno mūzika pēc divdesmit gadiem (179.-221. lpp.). Rīga: Jumava.

Ashby, Arved. (1997, Jul/Aug). A talk with Dennis Russell Davies [t.sk. par Musica Dolorosa un Pēteri Vasku]. American Record Guide, Vol. 60, Issue 4, 22.-26. lpp.

Avramecs, Boriss. (2016). Musica Dolorosa. Mūzikas Saule, Nr. 1, 10. lpp.

Bendrups, Viktors. (1999, 12. nov.). Latviešu modernā mūzika Austrālijas koncertzālēs. Austrālijas Latvietis, Nr. 2483, 8. lpp.

Bambarger, Bradley. (1999). Composer Peteris Vasks:  The Art of Emotion. Billboard, Vol. 111, Issue 31, 45. lpp.

De Jong, Deiderick C.D. (1998, Jan/Feb). Reviews the music recordings „Musica Dolorosa”, „Cantabile”, „Lauda” and „Voices”, composed by Peteris Vasks. American Record Guide, Vol. 61, Issue 1, 190. lpp.

Quinn, Peter. (2003, July). Review: Pēteris Vasks: Violin Concerto Distant Light; Musica Dolorosa, Viatore by Pēteris Vasks; Katarina Andreasson; Swedish Chamber Orchestra. Tempo, Vol. 59, No. 233, 82.-83. lpp.