post_img

Opus "Musica Dolorosa", 1983, für Streichorchester des Komponisten Pēteris Vasks (1946)

„Dies ist mein tragischstes Opus – das einzige, in dem kein Optimismus und keine Hoffnung ist, nur Schmerz.“ So beschrieb der Komponist Pēteris Vasks das Werk, das er seiner verstorbenen Schwester Marta widmete, kurz nach dessen Fertigstellung.

Kārkliņš, Ludvigs. (1990). Simfoniskā mūzika 80. gadu pirmajā pusē. No: Ludvigs Kārkliņš. Simfoniskā mūzika Latvijā: simfoniskie orķestri, diriģenti, mūzika, klausītāji laikabiedru skatījumā: dokumentāla versija (390.-391. lpp.). Rīga: Liesma.

Latviešu mūzikas kods: versijas par mūziku gadsimtu mijā (90.-95. lpp.). (2014). Rīga: Musica Baltica.

Liepiņa, Ieviņa. (2004). Pēteris Vasks. No: Music in Latvia (44.-47. lpp.). Rīga: Latvian Music Information Centre.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas [notis] (55.-57. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Torgāns, Jānis. (2010). [Musica dolorosa (1983)]. No: Jānis Torgāns. Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (225.-231. lpp.). Rīga: Zinātne.

Vasks, Pēteris. (1990). Musica dolorosa [notis]: for string orchestra = для струнного оркестра. Ленинград: Советский композитор. 1 partitūra (29 lpp.).

Vasks, Pēteris. (1993). Musica dolorosa. No: Cantabile per archi; Botschaft; Musica dolorosa; Symphonie für Streicher: Stimmen [CD]. Izpilda Latvijas Filharmonijas kamerorķestris, diriģents Tovijs Lifšics. Vācija: Wergo. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/913 (pieejams LNB tīklā).

Vasks, Pēteris. (1994). Musica dolorosa. No: Message [CD]. Izpilda Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Krišs Rusmanis. Anglijā: Conifer Records. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/1158 (pieejams LNB tīklā).

Vasks, Pēteris. (1997). Musica dolorosa. No: Music of Pēteris Vasks [CD]. Izpilda orķestris „Fiamminghi”, diriģents Rudolf Werthen. ASV: Telarc. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/2436 (pieejams LNB tīklā).

Vasks, Pēteris. ([b.g.]). Musica dolorosa [notis]: per orchestra di strumenti ad arco (1983). 1 partitūra (43 lpp.).

Zemzare, Ingrīda. (2000). Pēteris Vasks. No: Ingrīda Zemzare, Guntars Pupa. Jauno mūzika pēc divdesmit gadiem (179.-221. lpp.). Rīga: Jumava.

Ashby, Arved. (1997, Jul/Aug). A talk with Dennis Russell Davies [t.sk. par „Musica dolorosa” un Pēteri Vasku]. American Record Guide, Vol. 60, Issue 4, 22.-26. lpp.

Avramecs, Boriss. (2016). Musica Dolorosa. Mūzikas Saule, Nr. 1, 10. lpp.

Bendrups, Viktors. (1999, 12. nov.). Latviešu modernā mūzika Austrālijas koncertzālēs. Austrālijas Latvietis, Nr. 2483, 8. lpp.

Bambarger, Bradley. (1999). Composer Peteris Vasks:  The Art of Emotion. Billboard, Vol. 111, Issue 31, 45. lpp.

De Jong, Deiderick C.D. (1998, Jan/Feb). Reviews the music recordings „Musica Dolorosa”, „Cantabile”, „Lauda” and „Voices”, composed by Peteris Vasks. American Record Guide, Vol. 61, Issue 1, 190. lpp.

Quinn, Peter. (2003, July). Review: Pēteris Vasks: Violin Concerto Distant Light; Musica Dolorosa, Viatore by Pēteris Vasks; Katarina Andreasson; Swedish Chamber Orchestra. Tempo, Vol. 59, No. 233, 82.-83. lpp.