post_img

Latvijas plakāti, 20. gadsimta 70.–80. gadi

20. gadsimta 70. un 80. gadi ir Latvijas plakātmākslas spilgtākais posms, kurā plakāti ne tikai pildīja informējoša līdzekļa vai kāda sociālā vēstījuma nodošanas funkciju, bet bija arī pašvērtīgi mākslas darbi un spilgti grafikas dizaina paraugi. Šajās desmitgadēs darbojās vairākas spilgtas plakātistu paaudzes vienlaikus, radot īpaši blīvu izcilu darbu ainu. Izcilāko Latvijas plakātu mākslinieku vidū ir mākslinieki Juris Dimiters (1947), Ilmārs Blumbergs (1943–2016), Gunārs Kirke (1926–1993), Laimonis Šēnbergs (1947), Georgs Smelters (1942–2014) un citi.

Asaris, Visvaldis, Blumbergs, Ilmārs, Čivlis, Pēteris, u.c. (1990). Latvijas plakāts = Cartello della Lettonia = Affiche de la Lettonie: [katalogs]. [Rīga]: Jāņa sēta, 1990.

Dimiters, Juris. (2014). Plakāti = Плакаты = Posters. Rīga: [Juris Dimiters].

Goris, Aina (sast.). (1979). Plakāts = Плакат = Poster = Plakat, 1975-1979. Rīga: Liesma.

Goris, Aina (sast.). (1984). Plakāts = Плакат = Poster = Plakat, 1980-1984. Rīga: Avots.

Pujāte, Inta (sast.). (2001-2003). Plakāts Latvijā, 1945-2000. LNB plakātu kolekcija = Collection of posters from the NLL: [CD]. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Šēnbergs, Laimonis, Umblija, Ramona (red.). (2007). Laimonis Šēnbergs. Rīga: Rīgas galerija.

Umblija, Ramona. (1983). Ielu māksla un māksla ielās. Latviešu plakāts pēc gaiļa iedziedāšanās. No: S. Cielava (sast.). Latviešu tēlotāja māksla (14.-23. lpp.). Rīga, Liesma.

Umblija, Ramona (sast.). (1983). Латышский плакат: [katalogs]. Москва: Советский художник.

Umblija, Ramona, Kursīte, Janīna, Tišheizere, Edīte. (2008). Plakāts Latvijā = Posters in Latvia = Плакат в Латвии. [Rīga: Fronda].

Выставка “Публичные зеркала”. (2008). Публичные зеркала: плакат Латвии = Public mirrors: Latvian posters: [katalogs]. [Rīga]: biedrība Fronda.

Риньке, И. (1989). Современный плакат Латвии: [1970-х начала 1980-х годов]: [альбом]. Москва: Советский художник.