post_img

Latvian Posters, 1970s–1980s

The 1970s and 1980s were the most notable period in Latvian poster art, with posters not only performing an informative function but were sovereign works of art in the graphic design genre. Several generations of poster artists were active at the same time, creating a particularly dense landscape of outstanding works. Among the most accomplished artists of that period were Juris Dimiters (1947), Ilmārs Blumbergs (1943–2016), Gunārs Kirke (1926–1993), Laimonis Šēnbergs (1947), Georgs Smelters (1942–2014) and others.

Asaris, Visvaldis, Blumbergs, Ilmārs, Čivlis, Pēteris, u.c. (1990). Latvijas plakāts = Cartello della Lettonia = Affiche de la Lettonie: [katalogs]. [Rīga]: Jāņa sēta, 1990.

Dimiters, Juris. (2014). Plakāti = Плакаты = Posters. Rīga: [Juris Dimiters].

Goris, Aina (sast.). (1979). Plakāts = Плакат = Poster = Plakat, 1975-1979. Rīga: Liesma.

Goris, Aina (sast.). (1984). Plakāts = Плакат = Poster = Plakat, 1980-1984. Rīga: Avots.

Pujāte, Inta (sast.). (2001-2003). Plakāts Latvijā, 1945-2000. LNB plakātu kolekcija = Collection of posters from the NLL: [CD]. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Šēnbergs, Laimonis, Umblija, Ramona (red.). (2007). Laimonis Šēnbergs. Rīga: Rīgas galerija.

Umblija, Ramona. (1983). Ielu māksla un māksla ielās. Latviešu plakāts pēc gaiļa iedziedāšanās. No: S. Cielava (sast.). Latviešu tēlotāja māksla (14.-23. lpp.). Rīga, Liesma.

Umblija, Ramona (sast.). (1983). Латышский плакат: [katalogs]. Москва: Советский художник.

Umblija, Ramona, Kursīte, Janīna, Tišheizere, Edīte. (2008). Plakāts Latvijā = Posters in Latvia = Плакат в Латвии. [Rīga: Fronda].

Выставка “Публичные зеркала”. (2008). Публичные зеркала: плакат Латвии = Public mirrors: Latvian posters: [katalogs]. [Rīga]: biedrība Fronda.

Риньке, И. (1989). Современный плакат Латвии: [1970-х начала 1980-х годов]: [альбом]. Москва: Советский художник.