post_img

Režisora Aleksandra Rusteiķa (1892–1958) spēlfilma „Lāčplēsis”, 1930

Režisora Aleksandra Rusteiķa 1930. gadā uzņemtā mēmā pilnmetrāžas filma „Lāčplēsis” ir pirmā saglabājusies lielmēroga spēlfilma neatkarīgas Latvijas kinematogrāfa vēsturē, kas iezīmēja nacionālā kinematogrāfa veidošanas pamatus. Tautas teikā balstīts stāsts par varoņa Lāčplēša cīņu pret tumšajiem spēkiem, beidzot aptvēra vēl nebijuši plašu cilvēku skaitu tam laikam jauna mākslas veida – kino – interpretācijā. „Lāčplēsis” ne tikai veicināja latviešu valstiskuma apziņas stiprināšanu, bet arī mākslinieciski paplašināja stāsta par teiksmaino varoni uztveri un nozīmi, filmā apvienojot grotesko inscenējumu un reālas laikmeta liecības.

Aktierfilmas un kultūrpolitika. (2008). No: Inga Pērkone. Kino Latvijā 1920-1940 (172.-187. lpp.). Rīga: Apgāds Zinātne.

Pērkone, Inga. (2011). Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture (30.-34. lpp.). Rīga: Mansards.

Pumpurs, Andrejs. (1888). Lāčplēsis, Latvju tautas varonis. Tautas epus. Rīga: E. Driķa un biedru apgādībā.

Sila, Tatjana. (2003). Atmiņu lokos: par režisoru Aleksandru Rusteiķi. Rīga: Apgāds Mantojums.