post_img

Koka ēku kolekcija Rīgā, 18.–21. gadsimts

Koka ēkas Rīgā ir unikāla Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Bagātais koka ēku mantojums ietver gan pilsoniskus apartamentus, gan strādnieku priekšpilsētas mājokļus. Tās raksturo visplašāko vēsturisko stilu raibums, kā arī Rīgai raksturīga augsta ēku detaļu kultūra un meistarīgā apdare. Rīgas koka apbūves daudzums un kvalitāte ir viena no vērtībām, kāpēc Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Ķīpsala, Kalnciema ielas kvartāli un ēkas Mūrnieku ielā un tās apkārtnē ieņem īpašu vietu Rīgas koka apbūvē, jo šajās vietās ir saglabājušās ne tikai atsevišķas koka ēkas, bet to ansambļi. Šīs trīs vietas ir arī labākie Rīgas piemēri, kā koka apbūve tiek saglabāta un piemērota mūsdienu sadzīvei, vēsturiskā saglabāšanas un interpretācijas procesā radot pievienotu mūsdienu arhitektūras un pilsētvides vērtību.

Laura P. (2018). Alfrēda Ašenkampfa projektētās koka ēkas Āgenskalnā. No: Mākslas vēsture un teorija, Nr. 21., 33. – 48.lpp., Rīga.

Caune A. (1998). Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem. Pārdaugavas iedzīvotāji 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma atklātnēs. Rīga: Zinātne.

Gaile, Zaiga, Cibule, Iveta, Atavs, Ingmārs. (2005). Koka māju kolekcija Ķīpsalā, 2005. [Rīga]: Due.

Kaniņš, Jānis, Krastiņš, Jānis. (2008). Logu ailu formas Rīgas koka ēkās. No: Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti: Arhitektūra un Pilsētplānošana, 10. sēr., 2. sēj., Rīga: RTU, 38.–49. lpp.

Koka māja = Wooden house: Lāčplēša ielā 55. (2014). Rīga: Latvia Nostra.

Koka Rīga. (2001). Rīga: Neputns.

Pārns, Herberts (sast.). (1927). Dzīvokļi Rīgā. Rīga: Rīgas pilsētas statistiskais birojs.

The wooden heritage of Riga. (2001). Riga: Neputns.