post_img

Collection of Wooden Buildings in Rīga, 18th−21st Century

It is partially thanks to the density and quality of wooden buildings in Rīga that UNESCO has included the city’s historical centre in its World Heritage list. Still today, Rīga is estimated to be home to around 4000 wooden buildings. Some of the best known examples are at Kalnciems Quarter, a spot that residents and visitors have learned to love for its weekly farmers’ and crafts market, and summer street food festivals.

Laura P. (2018). Alfrēda Ašenkampfa projektētās koka ēkas Āgenskalnā. No: Mākslas vēsture un teorija, Nr. 21., 33. – 48.lpp., Rīga.

Caune A. (1998). Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem. Pārdaugavas iedzīvotāji 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma atklātnēs. Rīga: Zinātne.

Gaile, Zaiga, Cibule, Iveta, Atavs, Ingmārs. (2005). Koka māju kolekcija Ķīpsalā, 2005. [Rīga]: Due.

Kaniņš, Jānis, Krastiņš, Jānis. (2008). Logu ailu formas Rīgas koka ēkās. No: Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti: Arhitektūra un Pilsētplānošana, 10. sēr., 2. sēj., Rīga: RTU, 38.–49. lpp.

Koka māja = Wooden house: Lāčplēša ielā 55. (2014). Rīga: Latvia Nostra.

Koka Rīga. (2001). Rīga: Neputns.

Pārns, Herberts (sast.). (1927). Dzīvokļi Rīgā. Rīga: Rīgas pilsētas statistiskais birojs.

The wooden heritage of Riga. (2001). Riga: Neputns.