post_img

Historische Holzarchitektur von Riga, 18.−21. Jahrhundert

Die historische Innenstadt von Riga genießt seit 1997 als Weltkulturerbe einen internationalen Schutz. Seine Singularität verdankt Riga laut UNESCO dem einzigartigen Zusammenwirken von mehreren urbanen Entwicklungen: „Die mittelalterliche und spätere städtebauliche Struktur der historischen Innenstadt von Riga sowie die weltweit einzigartige Quantität und Qualität der Jugendstilarchitektur sowie der Holzarchitektur aus dem 19. Jahrhundert machen es von außergewöhnlichem universellem Wert“. Die recht gut erhaltene mittelalterliche Altstadt (12.–21. Jh.) bildet hierbei den Kern.

Laura P. (2018). Alfrēda Ašenkampfa projektētās koka ēkas Āgenskalnā. No: Mākslas vēsture un teorija, Nr. 21., 33. – 48.lpp., Rīga.

Caune A. (1998). Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem. Pārdaugavas iedzīvotāji 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma atklātnēs. Rīga: Zinātne.

Gaile, Zaiga, Cibule, Iveta, Atavs, Ingmārs. (2005). Koka māju kolekcija Ķīpsalā, 2005. [Rīga]: Due.

Kaniņš, Jānis, Krastiņš, Jānis. (2008). Logu ailu formas Rīgas koka ēkās. No: Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti: Arhitektūra un Pilsētplānošana, 10. sēr., 2. sēj., Rīga: RTU, 38.–49. lpp.

Koka māja = Wooden house: Lāčplēša ielā 55. (2014). Rīga: Latvia Nostra.

Koka Rīga. (2001). Rīga: Neputns.

Pārns, Herberts (sast.). (1927). Dzīvokļi Rīgā. Rīga: Rīgas pilsētas statistiskais birojs.

The wooden heritage of Riga. (2001). Riga: Neputns.