post_img

Rakstnieka Erika Ādamsona (1907–1946) stāstu krājums „Smalkās kaites”, 1937

Erika Ādamsona stāstu un noveļu krājums „Smalkās kaites” pieder pie latviešu modernistiskās īsās prozas pirmajiem un vienlaikus stabilākajiem pārmaiņu rādītājiem. Tajā cilvēks atklāts un tēlots kā iekšēji disharmoniska, zemapziņas un kompleksu varai pakļauta būtne, kura racionālās vēlmes pārtrauc pēkšņas iedomas un ireālas iegribas, kādi dziļi slēpušies, bieži vien pašam indivīdam neizprotami instinktu un kaprīžu uzliesmojumi, kam cilvēks nav spējīgs pretoties. Ādamsona īsproza apliecina, ka modernisma laikmets ir sācies arī latviešu prozā, uzmanības centrā izvirzot neparasto, subjektīvo, nejaušo, dīvaino un mirklīgo un atsakoties no morālas pamācīšanas pozīcijām vai ētisko ideālu meklējumiem.