post_img

Architect Christoph Haberland (1750–1803)

Christoph Haberland was a mason and architect with a uniquely bold artistic vision that would take Rīga into the Enlightenment era, leaving behind the old medieval style. He is today considered an outstanding master of classicism architecture. Unusual for the time, he took the work of an architect to be an artistic and conceptual pursuit, rather than a strictly practical one.

Krastiņš, Jānis. (1998). Klasicisms. No: Jānis Krastiņš, Ivars Strautmanis, Jānis Dripe. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām (67.-79. lpp.). Rīga: Baltika.

Lancmanis, I. (2013). Kristofs Hāberlands (1750-1803): starp modernismu un avangardu = Christoph Haberland (1750-1803): zwischen Modernismus und Avantgarde. No: Vācu arhitekti Latvijā = Deutsche Architekten in Lettland (78.-89. lpp.). Rīga.

Lancmanis, Imants. (2019). Arhitektūra 1780–1840: Klasicisma sākumi Rīgā un Vidzemē. Kristofs Hāberlands. No: Latvijas mākslas vēsture 17801890, 3. sēj, 1. daļa, Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 161.–193. lpp.

No baroka uz klasicismu. Etingers, Hāberlands, Kvarengi. (1979). No: J. Siliņš. Latvijas māksla 1800-1914. 1. d. (26.-42. lpp). Stokholma.

Pirang, H. (1910). Christoph Haberland. No: Jahrbuch fūr bildende Kunst in den Ostseeprovinzen, IV. Jg. (5.-23. lpp.). Riga.

Zilgalvis, Jānis. (2004). Klasicisms Rīgas arhitektūrā. No: Kristiāna Ābele (red.). Arhitektūra un māksla Rīgā. Idejas un objekti (57.-72. lpp.). Rīga: Neputns.

Birzenieks, A. (1970, 14. febr.). Kristofs Hāberlands. Literatūra un Māksla, Nr. 7, 9. lpp.

Blūms, Pēteris. (1981, 1. febr.). Rīgā, Rīdzenes krastā. Liesma, Nr. 2, 20. lpp.

Eigenwilliger Künstler. (1934, 10. febr.). Rigasche Rundschau, Nr. 33, 10. lpp.

Lancmanis, Imants. (2007). Hāberlanda zālei – 220: Kristofs Hāberlands un Rīgas pilsētas bibliotēka. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 8, 54.–61. lpp.

Langbein, Erich. A. (1942, 1. dec.). Deutscher Barokbaumeister Rigas. Ostland: Monatsschrift des Reichskommisars für das Ostland, Nr. 6, 8.-11. lpp.

Strupule, Vija. (2003). Tukšo telpu mīts, jeb Polihromija Kristofa Hāberlanda interjeros. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 1, 42.–49. lpp.