post_img

"Is It Easy To Be Young?", 1986, Dokumentarfilm von Juris Podnieks (1950–1992)

Der Dokumentarfilm „Is It Easy To Be Young?“ („Vai viegli būt jaunam?“) von Juris Podnieks dokumentiert auf scheinbar einfache Weise eine Generation – Jugendliche um die achtzehn, die gerade eben ihren Schulabschluss gemacht haben oder machen werden. Dieser Film nimmt einen ganz besonderen Platz nicht nur in der Geschichte des lettischen, sondern auch des internationalen Dokumentarfilms ein. Dieser Film war ein soziales Phänomen, der eine riesige Resonanz in der sowjetischen Gesellschaft ausgelöst hat und dadurch als einer der wichtigsten Filme der von Michail Gorbatschow ausgerufenen Perestroika- und Glasnost- Zeit gilt.

Eglītis, Anšlavs. (1992). Vai viegli būt jaunam (1987). No: Anšlavs Eglītis. Ekrāns un skatuve: žurnālista piezīmes (111.- 115. lpp.). B.v.

Fasta, Tatjana. (2010). Juris Podnieks: vai viegli būt elkam? Rīga: Kontinents.

Juris Podnieks, 1950-1992: kinooperators, kinorežisors. (2006). No: 100 Latvijas personību (196.-197. lpp.). Rīga: Nacionālais apg.

Kaže, Natālija. (2005). Juris Podnieks. No: Natālija Kaže, Arta Mackēviča. Zem vienas saules: ar pateicību tiem, kuru sirdis neatkarīgi no tautības un ticības pieder Latvijai… (50.-51. lpp.). Rīga: [b.i.].

Matīsa, Kristīne. (2007). Dokumentāls logs uz Eiropu. No: Kristīne Matīsa, Agris Redovičs. Eiropas dokumentālā kino simpoziji: 1977–2007 (67.-70. lpp.). Rīga: Mansards.

Pērkone, Inga. (2013). Podnieka poētika. No: Inga Pērkone. Tu, lielā vakara saule!: esejas par modernismu Latvijas filmās (65.-69. lpp.). Rīga: Neputns.

Stork flying over pinewood: Nordic-Baltic film cooperation 1989-2014. (2014). Oslo: Kom forlag as.

Triju zvaigžņu atspīdums: atmiņas par Andri Slapiņu –, Gvido Zvaigzni –, Juri Podnieku — = Reflection of three stars: a book of the memories about Latvian documentary film-makers Andris Slapiņš, Gvido Zvaigzne and Juris Podnieks (324.-326. lpp.). (1994). Rīga: Likteņstāsti.

Vītola, Maruta Z. (2008). „Kinokamera ir mans ierocis”: subversīvais zemteksts Jura Podnieka agrīnajās filmās. No: Meklējumi un atradumi (9.-17. lpp). Rīga: Zinātne.

Бондарев, Юрий. (1989). „Легко ли быть молодым?”: письмо в „Правду”. No: Легко ли быть молодым… (13.-17. lpp.). Москва: Молодая гвардия.