post_img

Documentary "Is It Easy to Be Young?", 1986, by Director Juris Podnieks (1950−1992)

The documentary “Is It Easy to Be Young?” (Vai viegli būt jaunam?) by the famous Latvian film-maker Juris Podnieks, released in 1986 not only tracked and immortalised a period of increasing economic and social liberalisation, but actually played a part in developing it. In the late ’80s, Latvians’ longing for freedom and the changes brought by perestroika coalesced in the National Awakening (Atmoda), a time of protests, discussion of previously forbidden topics and feverish activity. Within just a few years this had led to the successful restoration of the country’s independence, following almost fifty years of occupation by the Soviet Union. The film draws attention to the people that the official Soviet ideology pretended not to see: underground musicians, punks, Afghanistan veterans, junkies, protesters; and, by expanding the boundaries of what was possible, helped set in motion further changes.

Eglītis, Anšlavs. (1992). Vai viegli būt jaunam (1987). No: Anšlavs Eglītis. Ekrāns un skatuve: žurnālista piezīmes (111.- 115. lpp.). B.v.

Fasta, Tatjana. (2010). Juris Podnieks: vai viegli būt elkam? Rīga: Kontinents.

Juris Podnieks, 1950-1992: kinooperators, kinorežisors. (2006). No: 100 Latvijas personību (196.-197. lpp.). Rīga: Nacionālais apg.

Kaže, Natālija. (2005). Juris Podnieks. No: Natālija Kaže, Arta Mackēviča. Zem vienas saules: ar pateicību tiem, kuru sirdis neatkarīgi no tautības un ticības pieder Latvijai… (50.-51. lpp.). Rīga: [b.i.].

Matīsa, Kristīne. (2007). Dokumentāls logs uz Eiropu. No: Kristīne Matīsa, Agris Redovičs. Eiropas dokumentālā kino simpoziji: 1977–2007 (67.-70. lpp.). Rīga: Mansards.

Pērkone, Inga. (2013). Podnieka poētika. No: Inga Pērkone. Tu, lielā vakara saule!: esejas par modernismu Latvijas filmās (65.-69. lpp.). Rīga: Neputns.

Stork flying over pinewood: Nordic-Baltic film cooperation 1989-2014. (2014). Oslo: Kom forlag as.

Triju zvaigžņu atspīdums: atmiņas par Andri Slapiņu –, Gvido Zvaigzni –, Juri Podnieku — = Reflection of three stars: a book of the memories about Latvian documentary film-makers Andris Slapiņš, Gvido Zvaigzne and Juris Podnieks (324.-326. lpp.). (1994). Rīga: Likteņstāsti.

Vītola, Maruta Z. (2008). „Kinokamera ir mans ierocis”: subversīvais zemteksts Jura Podnieka agrīnajās filmās. No: Meklējumi un atradumi (9.-17. lpp). Rīga: Zinātne.

Бондарев, Юрий. (1989). „Легко ли быть молодым?”: письмо в „Правду”. No: Легко ли быть молодым… (13.-17. lpp.). Москва: Молодая гвардия.