post_img

Kokles un koklēšana

Kokļu tradīcija kā kultūras kanona vērtība ietver kokles kā instrumentu, koklēšanu un ar to saistītos simboliskos aspektus. Vērtības iekļaušanu kanonā noteica tās izcilā nozīme dažādos latviešu kultūras attīstības posmos, lielais jaunrades potenciāls un jau izveidojusies starptautiskā atpazīstamība. Kokļu tradīcijas saglabāšana, izpēte, iepazīšana un iekļaušana kultūras procesos nodrošina svarīga tradicionālās kultūras aspekta ilgtspēju, tā ir labs pamats jaunradei un kultūras savdabības uzturēšanai, turklāt koklēšana piedāvā unikālu muzikālo pieredzi. Lai gan līdzīgi instrumenti ir pazīstami visā Austrumbaltijā – no prūšu zemēm līdz Vidussomijai un Karēlijai, tas tomēr nav atturējis kokles apzīmēt par unikālu latviskās identitātes nesēju.

Kokles solo. (1995). No: Lettonie: musiques des rutes solaires [CD]. Izpilda ansamblis „Rasa”. Francija: Indedit. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/1253 (pieejams LNB tīklā).

Kokles spēle (Alsunga); Kokles spēle (Rikava). (1986). No: Latvijas PSR muzikālā folklora [skaņu ieraksts] = The Latvian SSR musical folklore = Музыкальный фольклор Латвийской ССР [skaņuplate]. [Rīga]: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/3613.