post_img

Fotogrāfa Egona Spura (1931–1990) cikls „Rīgas proletāriešu rajoni 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums”, 20. gadsimta 70.–80. gadi

Egona Spura 1970.–1980. gados uzņemto melnbalto fotogrāfiju cikls „Rīgas proletāriešu rajoni 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums” ir izcilākais Latvijas fotomākslas piemērs, kas atspoguļo modernisma fotogrāfijas dažādību, un vienlaikus tēlainā, bet neizskaistinātā formā attēlo skarbo padomju laika dzīvi Rīgas strādnieku rajonos. Spura fotogrāfijas ir spēcīgi ietekmējušas Latvijas un Baltijas fotomākslas attīstību. Tieši viņam varam pateikties par fotogrāfijas atgriešanos Latvijas mākslas pasaulē.

Egons Spuris. (2012). Rīga: Neputns.

Latvijas fotomāksla: vēsture un mūsdienas. (1985). Rīga: Liesma.

Padomju Latvijas fotomeistari: [fotoalbums] (72.-77. lpp.). (1986). Rīga: Liesma.

Pārmijas. Aktuelle Kunst aus Riga: Ausstellungskatalog, Münster, 12. Sept. – 30. Okt. 1992. Konzept und Programm: Mārtiņš Būmanis (39.-42. lpp.). (1992). Münster: c.u.b.a.-cultur.

Pilsēta. Stāsti par Rīgu = The city. Stories about Riga (54.-55. lpp.). (2002). Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs.

Ruka, Inta. (2003). Inta Ruka, Egons Spuris: fotogrāfijas = photographies (49.-93., 96.-97. lpp.). Rīga: Neputns.

Spuris, Egons. (1974). Egons Spuris: fotogrāfiju izstāde Rīgā 1974. gada aprīlī, poligrāfiķu centrālā klubā. Rīga: [b.i.].