post_img

Scenārija autora Herca Franka (1926–2013) dokumentālā filma „Baltie zvani”, 1961

Dokumentālā, 24 minūtes ilgā īsfilma „Baltie zvani” (bieži sastopama arī kā „Baltie zvaniņi”) ir viens no ievērojamākiem latviešu kino autordarbiem, kas iezīmē poētiskā dokumentālā kino ēras sākumu. Caur lieliem pretstatiem un kontrastiem filma ar dokumentālā kino un spēlfilmas žanru sapludināšanu unikālā veidā izceļ personīgo, intīmo, cilvēcisko, sniedzot skatītājiem līdz šim nebijuši spilgtu realitātes un mākslas stilistisku sakausējumu. Filma ir arī īpaša kultūrvēsturiska laikmeta liecība par 1960. gadu sākuma Rīgu.

Informatīvais izdevums „Kino skolās”. (2016). Rīga: LNKC.

Kraulītis, Ivars. (2010). Ar Dieva palīgu: Ieskats „Balto zvanu” tapšanā. No: Nenocenzētie: alternatīvā kultūra Latvijā, XX gs. 60-tie un 70-tie gadi (188.-189. lpp.). Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Pauzers, Māris. (2010). Baltie zvani. No: Nenocenzētie: alternatīvā kultūra Latvijā, XX gs. 60-tie un 70-tie gadi (190.-191. lpp.). Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Rīgas dokumentālā kino jaunā stila pieteikums I. Kraulīša, H. Franka un A. Brenča filmās. (1989). No: Padomju Latvijas kinomāksla (112.-116. lpp.). Rīga: Liesma.