post_img

Documentary "The White Bells", 1961, by Scriptwriter Herz Frank (1926–2013)

“The White Bells” (Baltie zvani) is a 24-minute long documentary, script written by Herz Frank and directed by Ivars Kraulītis (1937−2004). Released in 1961 this relatively short film is important not only for Latvian cinema, but is also an important work for the documentary tradition more broadly. It marks a turning point in Latvian cinema, where fiction film elements were incorporated into documentary traditions creating the foundation stone for the Rīga School of Poetic Documentary.

Informatīvais izdevums „Kino skolās”. (2016). Rīga: LNKC.

Kraulītis, Ivars. (2010). Ar Dieva palīgu: Ieskats „Balto zvanu” tapšanā. No: Nenocenzētie: alternatīvā kultūra Latvijā, XX gs. 60-tie un 70-tie gadi (188.-189. lpp.). Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Pauzers, Māris. (2010). Baltie zvani. No: Nenocenzētie: alternatīvā kultūra Latvijā, XX gs. 60-tie un 70-tie gadi (190.-191. lpp.). Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Rīgas dokumentālā kino jaunā stila pieteikums I. Kraulīša, H. Franka un A. Brenča filmās. (1989). No: Padomju Latvijas kinomāksla (112.-116. lpp.). Rīga: Liesma.