2023. gada 05. jūnijs

Atklāta „Dziesmusvētku telpa”

Foto: Jānis Porietis.

Atzīmējot Pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku 150 gadi, Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā apmeklētājiem unikālu – pirmo un lielāko latviešu dziesmusvētku tradīcijai veltītu pastāvīgo ekspozīciju – „Dziesmusvētku telpa”. Tā atrodas Mežaparka Lielās estrādes jeb Sidraba birzs Ziemeļrietumu spārnā.

„Ir patiešām liels aizkustinājums atrasties šajā vēsturiskajā mirklī, kurā triumfē divi mūsu tautu tik vienojoši spēki – hokejs un dziesmusvētki. Ir tāda reiz piedzīvota mirkļa sajūta – 2001. gadā Rīgai 800 dziesmusvētkos valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga savā uzrunā atgādināja: „Hokeja fanu dziedātā valsts himna, skandētie Latvija! Latvija! Ir dziesmusvētku kopkorim visplašākajā amplitūdā piederīga””, atklāšanas runā teica Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule.

„Šodienas notikums ir jauna nākotnes lappuse gan Rakstniecības un mūzikas muzeja profesionālajā dzīvē, gan Latvijas un Baltijas kultūrtelpā! Ekspozīcija „Dziesmusvētku telpa” ir pirmā 21. gadsimtā atklātā Rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgā ekspozīcija, tā ir pirmā mūsu Dziesmu un Deju svētku tradīcijai veltītā ekspozīcija Latvijā un pasaulē. Mūsu izvēle bija skatīties nevis atpakaļ, bet uz priekšu. To, kā vieni svētki iedod jaunu impulsu, jaunu tradīciju un spēku nākamajiem,” turpina direktore Iveta Ruskule.

Izstāde veidota divos stāvos, kas saturiski un funkcionāli viens otru papildina. „Dziesmusvētku telpas” pirmā stāva saturu veido četri objekti – „Līgo karogs”, interaktīvā dārgumu siena „Laika upe”, kormūzikas klausīšanās krēsli un multimediāla instalācija „Lielākais koris pasaulē”.

Ekspozīcijas tehniskā risinājuma pamatā ir vienota vadības un kontroles infrastruktūra, kurā integrēta sinhrona satura atskaņošana, ekspozīcijas apgaismojuma un gaismu akcentu kontrole. Ekspozīcijā vienlaicīgi darbojas 60 dažāda veida atskaņotāji, kuri sinhroni raida atšķirīga tipa saturu, tos nosūtot dažādām iekārtām.

Multimediālā instalācija „Lielākais koris pasaulē” veidots no četriem lieljaudas lāzera tipa projektoriem un 17 skandām. Projicējamās plaknes veidotas no 128 atsevišķiem dažāda izmēra ekrāniem, kur katram ekrānam pielāgots gan saturs, gan forma.

Instalāciju papildina interaktīvs risinājums ar sensoriem attēla un skaņas maiņai dažādās vietās 128 ekrānu režģī. Daudzbalsīgā kora 17 skandu sistēma veidota kā telpiskās skaņas sistēma, kurā katrā no skandām veidots atsevišķs skaņas celiņš un speciāls mikss. Instalācija „Laika upe” veidota no 13 bezšuvju LCD paneļiem, 12 skārienjūtīgiem ekrāniem un 15 klausāmklausulēm. Klausāmkrēsli aprīkoti ar skārienjūtīgām planšetēm.

Ekspozīcijas vadības, radošā un pētnieku komanda:
vadošā kuratore Iveta Ruskule, ekspozīcijas vadītāja un projekta vadītāja Iveta Grava, producente Ilona Matvejeva, pētnieces un mākslas ekspertes Ieva Ezeriete, Daiga Bondare, Rūta Līcīte, Inese Žune, Laura Švītiņa un Liega Piešiņa, māksliniece, scenogrāfe Anna Heinrihsone, arhitekts Austris Mailītis, tekstu autore Kristīne Želve, režisors un multimedija mākslinieks Roberts Rubīns, filmu studijas „VFS FILMS” komanda, skaņu dizainers Sigvards Kļava, mūzikas redaktors Juris Vaivods, apmeklētāju pieredzes režisore Laura Groza, mākslinieki Ernests Kļaviņš un Lote Vilma Vītiņa, cilvēkstāstu tekstu autors Māris Bērziņš, mūziķis Jēkabs Nīmanis, radošā apvienība Kvadrifrons, tekstu redaktores Inga Žilinska, Lauma Malnace un Renāte Neimane, tulkotājas Brigita Stroda, Aija Abens, Marisa Gudrā un Inta Liepiņa, grafiskā dizaineres Ivita Brūdere un Austra Hauks, ekspozīcijas grafiskā identitāte Dizaina studija H2E.

„Līgo karoga” karoga kopijas izgatavošanas komanda:
mākslinieki Inese Mailīte un Ivars Mailītis, amatniecības kameras mašīnizšūšanas meistare Mārīte Juška, Karaliskās Rokdarbu skolas (Royal School of Needlework) absolvente izšūšanā ar roku Elīza Māra Kamradze, rokdarbu speciāliste Māra Avotniece, modelētāja, šuvēja Lolita Sapata.

Ekspozīcijas uzbūve un tehniskie risinājumi:
tehniskais direktors Rihards Gulbis, SIA SOLAVI, filmu studija „VFS FILMS”, SIA „Yes, we can!”, SIA „LowTech”, sistēmu administrators Jānis Ķīkulis, SIA „GiftArt”, SIA „Print House”, SIA „Reverie Trading group”.

Vairāk: dziesmusvetkutelpa.lv.