2023. gada 18. janvāris

Lauku sētai veltīta kataloga atvēršana un diskusija

Publicitātes attēls.

2023. gada 26. janvārī plkst. 14.00–16.00 Turaidas muzejrezervāta Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā notiks diskusija „Lauku sēta – piemineklis latviskajam dzīves veidam vai dzīvs organisms” un kataloga „Piemineklis lauku sētai: Turaidas pagasta zemnieku sētu uzmērojumi (1973–1976) Turaidas muzejrezervāta krājumā” atvēršana.

Diskusijā piedalīsies Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, jaunizdotā kataloga sastādītāji un autori: Līga Kreišmane, Dāvis Beitlers, Mārtiņš Kuplais, Janīna Kursīte, Mārtiņš Mintaurs, Uģis Niedre. Diskusiju vadīs Turaidas muzejrezervāta sadarbības un kultūras mantojuma projektu vadītājs Guntis Zemītis. Diskusija veltīta pieminekļu aizsardzības simtgadei Latvijā.

Diskusijas tiešraide būs skatāma https://www.facebook.com/turaida.muzejs, bet ieraksts būs pieejams Turaidas muzejrezervāta YouTube kanālā.

Plkst. 15.00 notiks kataloga „Piemineklis lauku sētai: Turaidas pagasta zemnieku sētu uzmērojumi (1973–1976) Turaidas muzejrezervāta krājumā” atvēršana, piedaloties kataloga izdošanas iniciatoriem un veidotājiem – Annai Jurkānei, Līgai Kreišmanei, Dāvim Beitleram, Vijai Stikānei.

Šis katalogs ir kā simbolisks piemineklis lauku sētai un ceļ godā tieši uzmērojumus un situācijas piefiksējumus. Līdz mūsdienām daudzas no tradicionālajām lauku saimniecībām nav saglabājušās vai ir ievērojami pārbūvētas. Turaidas muzejrezervāta krājumā glabājas 139 uzmērojumu zīmējumi un skices par 17 Turaidas pagasta lauku sētām. Tie tapuši pagājušā gadsimta 70. gadu pirmajā pusē, kad muzejs uzsāka bijušā Turaidas pagasta lauku sētu apzināšanu. Grāmatā publicēti Viļa Druģa, Pētera Jurkāna un Zigurda Ērika Vītola veiktie uzmērojumu zīmējumi, kā arī pētnieku raksti.

Pateicoties publicētajiem uzmērojumiem un pētnieku Māriņa Mintaura, Uģa Niedres, Janīnas Kursītes, Mārtiņa Kuplā un Līgas Kreišmanes rakstiem, grāmata būs vērtīgs ieguvums ne vien novadniekiem un novada pētniekiem, tautas celtniecības vai kultūrvides fiksēšanas interesentiem, bet katram, kuru saista un uzrunā latviskās kultūrtelpas veidošanās.

Dalība pasākumā ir bez maksas. Detalizētāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni 29384512 vai rakstot uz e-pastu: pasts@turaida-muzejs.lv.