2022. gada 13. septembris

Forums „Visi mūsu dziesmusvētki”

Mežaparka Lielajā estrādē jeb Sidraba birzī Rakstniecības un mūzikas muzejs (turpmāk – RMM) turpina darbu pie Dziesmu un deju svētku tradīcijai veltītās pastāvīgās ekspozīcijas „Dziesmusvētku telpa” izveides. To plānots atklāt 2023. gadā – dziesmu svētku tradīcijas 150-gadē.

2022. gada 16. septembrī RMM aicina Latvijas atmiņu institūciju (muzeju, bibliotēku un arhīvu) darbiniekus un sadarbības partnerus uz forumu „Visi mūsu dziesmusvētki”, lai iepazīstinātu ar Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas „Dziesmusvētku telpa” saturu, iecerēm un sadarbības modeļiem. Forums notiks Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē, tiks nodrošināta pasākuma tiešraide.

Tiešraide būs vērojama rmm.lv, lsm.lv, delfi.lv, diena.lv, kā arī rīkotāju un sadarbības partneru sociālās tīmekļa vietnes Facebook lapās.

Daļa foruma būs veltīta turpmākajiem sadarbības principiem starp institūcijām 150 gadu ilgās dziesmu un deju svētku vēstures datu vākšanā un saglabāšanā, lai nodrošinātu to pieejamību plašai sabiedrībai. Tāpat forumā iecerēts diskutēt par zināšanu pārnesi un jaunajām prasmēm digitālajā laikmetā. Būs iespēja iepazīt dziesmusvētku personību stāstus, kā arī uzzināt vairāk par datu vākšanas principiem dažādos Latvijas novados.

RMM direktore Iveta Ruskule stāsta: „Ceļš uz ekspozīciju kā primāri muzejisku dziesmusvētku reprezentācijas, izziņas, estētiska baudījuma un emocionāla līdzpārdzīvojuma vietu ir paplašinājies līdz iecerei par ilgtspējīgu un savstarpēji atbalstošu tradīcijas mantojuma vācēju, glabātāju un pētnieku sadarbību, lai katrā kultūras institūcijā vāktās un glabātās ziņas par dziesmusvētku procesa norisēm un dalībniekiem varētu kļūt pieejamas apvienotā resursā par šīs latviešu nācijai izšķirīgi svarīgās tradīcijas nepārtrauktību laikā, telpā, kultūras un dzimtu atmiņā. Citiem vārdiem sakot – lai šodienas vidusskolēns no pirmajiem tenoriem kādā Rīgas korī varētu atrast faktus par sava vecātēva brāļa gaitām Valdemārpils kora tenoros, kurš 1938.gada jūlijā kopā ar Talsu un Ventspils novada koriem piedalījies Valdemārpils pirmajās dziesmu dienās, bet pirms tam bijis viens no IX Vispārējo dziesmu svētku kopkora dziedātājiem Rīgā virsdiriģentu Teodora Reitera, Teodora Kalniņa un Emīla Melngaiļa vadībā”.

Ekspozīcija „Dziesmusvētku telpa” būs bagātīgi izzinoša, vienlaikus interaktīva un mūsdienīga, un tās izveide ir aktīvs process, kurā iesaistās gan dziesmu un deju svētku tradīcijas dalībnieki, gan valsts, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Ekspozīcijas saturā aptvertas visas tradīcijas attīstībai būtiskās nozares, kā arī interesentiem būs pieejami ar dziesmusvētku izpēti saistītie materiāli, piemēram, svētku repertuāru krājumi, literatūra par tradīcijai būtiskām personībām un norisēm, informācija par dalībniekiem no visiem Latvijas novadiem, kā arī svētku dalībnieku un skatītāju pieredzes stāsti.

Paredzēts, ka ekspozīcija atradīsies divos stāvos, tās pamatā būs četri stūrakmeņi – multimediāla instalācija „Lielākais koris pasaulē”, vizuāla un skaniska svētku norišu laika līnija, meditācijas vietas kormūzikas klausīšanās krēslos un aktivitāšu telpa, kura tiks atvēlēta tam, lai varētu satikties visi dziesmusvētku tradīcijā iesaistītie – gan dalībnieki, gan arī to veidotāji, kā arī būs iespēja rīkot seminārus, maināmās izstādes un īstenot muzejpedagoģiskās nodarbības.

Plašāka informācija foruma „Visi mūsu dziesmusvētki” PROGRAMMĀ (PDF).

Sadarbības partneri: Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais Kultūras centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Ziemeļrīgas Kultūras apvienība un Muzeju biedrība.

 

Papildu informācija: 

Zane Brūvere-Kvēpa
RMM Sabiedrisko attiecību vadītāja
E-pasts: zane.bruvere-kvepa@rmm.lv
Tālr.: 20007178

Linda Ertmane
LNKC Sabiedrisko attiecību vadītāja
E-pasts: linda.ertmane@lnkc.gov.lv
Tālr.:  67228985

Leonarda Ķestere
RMM Attīstības un sadarbības vadītāja
E-pasts: leonarda.kestere@rmm.lv
Tālr.: 29489150