2018. gada 17. janvāris

Rakstnieka Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumam „Taureņu uzbrukums” – 30

Imants Ziedonis (1933–2013) ir viens no latviešu izcilākajiem un populārākajiem 20. gadsimta otrās puses dzejniekiem, publicistiem, īsās prozas, kino scenāriju autoriem, kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem. Ievērību guvis gan ar saviem literārajiem darbiem, gan arī ar savu neparasto un spēcīgo personību. Imanta Ziedoņa daiļrade, izteikumi, dzīves stils, paustās idejas joprojām iemanto lielu interesi un rezonansi plašā mūsdienu sabiedrības daļā.