2017. gada 11. augusts

Jēkaba Kazaka gleznai „Bēgļi” – 100

Jēkabs Kazaks (1895–1920) – gleznotājs, viens no latviešu klasiskā modernisma izveidotājiem, kura daiļrades centrālā tēma ir pirmā pasaules kara latviešu bēgļu traģiskais liktenis. Gleznā „Bēgļi” (1917, LNMM) Kazaks vertikālā gleznas formātā iekļāvis vienas bēgļu ģimenes figūras, kas reprezentatīvi pārstāv visu kara piemeklēto tautu.