2017. gada 11. augusts

Jāzepa Grosvalda sērijas „Strēlnieki” darbiem – 100

Jāzeps Grosvalds (1891–1920) – klasiskā modernisma ievadītājs Latvijas mākslā un nācijai būtisku tēmu atveidotājs kara un politisko krīžu posmā. J. Grosvalda no 1916. līdz 1917. gadam akvarelī, guašā, temperā un eļļā gleznotā darbu sērija „Strēlnieki” (ap 70 kompozīciju) ir plašākais un mākslinieciski augstvērtīgākais latviešu strēlnieku cīņu atainojums vizuālajā mākslā.