2017. gada 11. augusts

Gleznotājam Ģedertam Eliasam – 130

Gleznotājs Ģederts Eliass (1897–1975) savā agrīno gadu glezniecībā pārbauda visus 20. gadsimta sākuma „ismus”, radīdams virkni gleznieciski spožu darbu, kas iekļaujas mūsu klasiskā modernisma zelta fondā, visvairāk izceldamies kā fovistiski intensīvās, spilgtās un kontrastainās krāsu valodas meistars. Tomēr jau 20. gadu otrā pusē Ģederts Eliass glezniecībā sevi deklarēja kā pārliecinātu reālistu, un tāds viņš palika līdz mūža galam, saglabājot nemainīgu arī interesi par lauku dzīves tēmām, kuras risināja ar pazinēja skatu visai skarbi, allaž gleznieciski bagāti, temperamentīgi, pat dramatiski.