post_img

The Seacoast Landscape

The greatest Latvian geographical treasure is its seacoast – a location that gives colour to the whole country. Connection with the sea, where inland roads meet sea roads, is the nation’s historical keystone. Geographer Jānis Rutkis says that “the coast is all land’s front [is the frontal side of the country] that is pointed towards the west and north-west of Europe.”

Malta, N., Galenieks, P. (red.). (1937). Latvijas zeme, daba un tauta. Valtera un Rapas akc. sab. izdevums.

Nikodemus, O., Kļaviņš, M., Krišjāne, Z., Zelčs, V. (red.). (2018). Latvijas Zeme, daba, tauta, valsts. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.

Ramans, Ģ. (1935). Latvijas teritorijas ģeogrāfiskie reģioni. Folia Geographica V. Latvijas Ģeogrāfijas biedrība.

Rutkis, J. (1960). Latvijas ģeogrāfija. Stokholma: Apgāds Zemgale.

Sams, M. (1936, 15. aug.). Kas vērojams skaisto Latviju apceļojot? Aizsargs, Nr. 7–8.

Stūre, I. (2009). Jūrmalciema aizjomu ainavas stāsts. To Štrandkung zvejibas zemnieku landšafts. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

9 skaistas pludmales Latvijā. Latvia Travel.

Dokumentālā filma „Jūrmala”, 1968. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve „Redzi, dzirdi Latviju!”.

Dokumentālā filma „Jūrmala”, 1980. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve „Redzi, dzirdi Latviju!”.

Dokumentālā filma „Rīgas Jūrmala”, 1946. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve „Redzi, dzirdi Latviju!”.

Dokumentālā filma „Rīgas Jūrmala”, 1964. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve „Redzi, dzirdi Latviju!.

Jūrkalnes stāvkrasts projektā „Ainavu dārgumi”.

Jūrmala ar koka apbūvi un pludmali projektā „Ainavu dārgumi”.

Kinožurnāls „Latvijas filmu hronika” Nr. 90, 1925. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve „Redzi, dzirdi Latviju!”.

Kolkasrags – divu jūru satikšanās vieta. Latvia Travel.

Kolkasrags projektā „Ainavu dārgumi”.

Kultūrfilma „Latvji, brauciet jūriņā!”, 1940. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve „Redzi, dzirdi Latviju!”.

Papes dabas parks. Latvia Travel.

Piekrastes gājēju ceļš „Jūrtaka”.

Popes Ķoņu ciems un senie zvejniekciemi projektā „Ainavu dārgumi”.

Vidzemes akmeņainā jūrmala projektā „Ainavu dārgumi”.

Vidzemes piekraste. Latvia Travel.

Ziemeļu mols un forti Liepājas Karostā projektā „Ainavu dārgumi”.