post_img

Composer Johann Gottfried Müthel (1728–1788)

Composer, pianist, and virtuoso-extraordinaire Johann Gottfried Müthel was one of the most brilliant artists of Germanic musical culture, which prevailed in Latvian territory before the emergence of a national professional cultural sphere in the second half of the 19th century.

Breģe, Ilona. (2001). Cittautu mūziķi Latvijā 1401-1939: leksikons (132.-133. lpp.). Rīga: Zinātne.

Breģe, Ilona. (1997). Teātris senajā Rīgā: vēstures fakti, vācu kultūra – skats pāri diviem gadsimtiem: Rīgas Pilsētas teātris (1782–1863) (20.-21. lpp.). Rīga: Zinātne.

Ērģeļmākslas likteņi Mare Balticum piekrastē feodālisma periodā. (1987). No: Ilma Grauzdiņa. Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē jeb Grāmata par Latvijas ērģeļu būvētājiem, spēlētājiem, instrumentiem un mūziku (42.-43. lpp.). Rīga: Liesma.

Gailīte, Zane. (2003). Par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli (253.-257., 261.-274., 283.-284. lpp.). Rīga: Pētergailis.

Grauzdiņa, Ilma. (1987). Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē jeb Grāmata par Latvijas ērģeļu būvētājiem, spēlētājiem, instrumentiem un mūziku (42.-43. lpp). Rīga: Liesma.

Johansons, Andrejs. (1975). Latvijas kultūras vēsture, 1710-1800 (535. lpp.). Stokholma: Daugava.

Kārkliņš, Ludvigs. (1990). Koncertdzīves izveidošanās 18.–19. gadsimtā. No: Ludvigs Kārkliņš. Simfoniskā mūzika Latvijā (20.-32. lpp.). Rīga: Liesma.

Kārkliņš, Ludvigs. (1990). Simfoniskā mūzika Latvijā (20. lpp.). Rīga: Liesma.

Klotiņš, Arnolds. (1987). Senās Rīgas oriģinālģēnijs. No: Arnolds Klotiņš. Mūzika un idejas. Rīga: Liesma.

Lindenbeka-Līvmane, Rudīte. (2009). Johana Gotfrīda Mītela ērģeļfantāzijas žanra attīstības kontekstā. No: Mūzikas akadēmijas raksti, Nr. 6 (121.-130. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Lindenberga, Vita. (2004). Skaņuloki gadsimtos (23. lpp.). Rīga: Zinātne.

Mītels (Müthel), Johans Gotfrīds. (2001). No: Ilona Breģe. Cittautu mūziķi Latvijā 1401-1939: leksikons (132.-133. lpp.). Rīga: Zinātne.

Müthel, Johann Gottfried. (1970). No: Deutschbaltisches biographisches Lexikon, 1710-1960 (538. lpp.). Köln; Wien: Böhlau.

Müthel, Johann Gottfried. (1993). Konzerte und Kammermusik [CD]. Izpilda Musica Alta Ripa. Vācija: Dabringhaus und Grimm. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/4820.

Müthel, Johann Gottfried. (1999-2007). No: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil: allgemeine Enzyklopädie der Musik: in 21 Bd.: Personenteil in 17 Bd. Vol 17 (874.-875. lpp.). Kassel: Bärenreiter; Stuttgart; Weimar: Metzler.

Müthel, Johann Gottfried. (2012). Concerti [CD]. Izpilda Ieva Saliete, Sergio Azzolini, Ai Ikeda, Kesselberg Ensemble, vadītāja Ilze Grudule. Basel: Cantando. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/10779.

Müthel, Johann Gottfried. (2015). The 5 keyboard concertos [CD]. Izpilda Marcin Świątkiewicz, Arte dei Suonatori. Zviedrija: BIS Records. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/11169.

Scheunchen, Helmut. (2002). Lexikon deutschbaltischer Musik (174.-177. lpp.). Hrsg. von der Georg-Dehio- Gesellschaft. Wedemark-Elze: Harro v.Hirschheydt.

Scheunchen, Helmut. (2002). Müthel Johann Gottfried. No: Helmut Scheunchen. Lexikon deutschbaltischer Musik (174.-177. lpp.). Wedemark-Elze: Harro v. Hirschheydt.

Vītoliņš, J., Krasinska, L. (1972). Latviešu mūzikas vēsture. 1. sēj. (111.-113. lpp.). Rīga: Liesma.

Vītoliņš, Jēkabs. (1930). Barokās mūzikas lielmeistari. No: Jēkabs Vītoliņš. Mūzikas vēsture (166.-190. lpp.). Rīga.

Vītoliņš, Jēkabs. (1973). Latvijas XVII un XVIII gadsimta mūzikas kultūras attīstības pretmeti. No: Latviešu mūzika. X sējums (152.-165. lpp.). Rīga: Liesma.

Vītoliņš, Jēkabs. (1930). Mūzikas vēsture (206. lpp.). Rīga: Grāmatu Draugs.