post_img

Illustrations for "The White Book", 1914, by Jānis Jaunsudrabiņš (1877–1962)

In Jānis Jaunsudrabiņš’ illustrations for “The White Book” (Baltā grāmata) we have a unique and sophisticated depiction of the 19th century Latvian countryside, and one of the most poetic and stylistically consistent memoirs.

Briede I. (1977). Rakstnieks un gleznotājs Jānis Jaunsudrabiņš: [par „Balto grāmatu”: rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 100. dzimšanas diena (1877-1962)]. Draugs, Nr. 8, 22.-23. lpp.

Jānis Jaunsudrabiņš. 1877. (1925). No: Jānis Dombrovskis. Latvju māksla: glezniecības, grafikas, tēlniecības un lietišķās mākslas attīstības vēsturisks apskats (79.-82. lpp.). Rīga: Valtera un Rapas akc. sabiedrības izdevums.

Jaunsudrabiņš, Jānis. (1914). Baltā grāmata: simts tēlojumu vārdos un līnijās. Rīga: Dzirciemnieku izdevums.

Pohomova, Elvija. (2015). Jāņa Jaunsudrabiņa ilustrācijas „Baltajai grāmatai” – viens no pirmajiem primitīvisma piemēriem Latvijā. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 18, 66.-83. lpp.

Siliņš, Jānis. (1980). Grafiskās un zīmējuma mākslas. No: Jānis Siliņš. Latvijas māksla, 1980-1914. 2. sēj. (229.-345.lpp.). Stokholma: Daugava.