post_img

Die Kultur der Liven

Im heutigen Lettland lebt eine kleine Gruppe einer vom Aussterben bedrohten ethnischen Minderheit: die Liven. Sie entstammen der finno-ugrischen Bevölkerungsgruppe und sind ein Teil der ursprünglichen Bevölkerung Lettlands mit einem großen Einfluss auf die lettische Kultur und Sprache. Daher wird bereits in der Präambel zur Verfassung der Republik Lettland auf die besondere Bedeutung der livischen Traditionen für die Ausgestaltung der lettischen Identität verwiesen. Bis heute ist es den Liven gelungen, die Besonderheiten ihrer Sprache und Kultur zu erhalten, indem sie sich in das aktuelle Kulturleben Lettlands einbringen. Wer sich für Lettland mit seiner Geschichte und Kultur interessiert, der darf den Anteil der livischen Gemeinschaft daran nicht außer Acht lassen.

Sendung von Ogre TV über die heilige Stätte des Häuptlings Ako in der Nähe von Salaspils. 04.07.2013.

Livisches Volkslied "Geschrien, gebrüllt" (Ķērca, brēca) [Schallplatte]. (192-). Sänger: Roberts Vizbulis, Solist der Lettischen Nationaloper. [Germany]: Vox. Das Original befindet sich im Museum für Schrift und Musik (RTMM 391687). Sammlung der lettischen historischen Schallplatten der Lettischen Nationalbibliothek. (auf Lettisch)

Livisches Lied Kade pārvaksi, baldin?" [Schallplatte]. (192-). Sänger: Roberts Vizbulis, Solist der Lettischen Nationaloper. [Germany]: Vox. Das Original befindet sich im Museum für Schrift und Musik (RTMM 391687). Sammlung der lettischen historischen Schallplatten der Lettischen Nationalbibliothek. (auf Lettisch)

Livisches Volksensemble "Kāndla".

Teilnehmer der livischen Sommerschule "Mierlinkizt" singen am Livenfest vier livische Lieder. Autor: Zane Gargažina. 04.08.2018.

Livische Hymne "Min izāmō" (Mein Vaterland). (2012). Musik: Fredriks Paciuss, Lyrik: Kārlis Stalte. Chor "Lōja", Dirigent: Ģirts Gailītis. Eingespielt im Studio des Lettischen Rundfunks. Verein "Koris Lōja"; "Līvõd Lōlõd Pivād. Loulkub2012".

Vögelwecken an der See in Kolka. Dabei wird das Lied "Tšītšōrlinkizt" gesungen, die Frühlingstanne geschmückt und Essen für die Vögel zubereitet. Teilnehmer: Einwohner Kolkas und das Kolka-Ensemble der livischen Lieder "Laula". Autor: Aldis Pinkens. 2018.

Gedicht "Trilium" des livischen Dichters Valts Ernštreits. Vorlesung des Autors. Im Video sind aus Teile des livischen Kulturraums zu sehen. Autor: Zane Gargažina. 2018.

"Pūgõ, tūļ!" (Pūt, vējiņi!/Dünawind). (2012). Livisches Volkslied in Bearbeitung von Ģirts Gailītis. Chor "Lōja", Dirigent: Ģirts Gailītis. Eingespielt im Studio des Lettischen Rundfunks. Verein "Koris Lōja", "Līvõd Lōlõd Pivād. Loulkub2012".

"Lōlõd, algid kistõgid!" (Lieder, kühlt nicht ab!). (2012). Musik: Veljo Tormis, Pēteris Dambergs. Chor "Lōja", Dirigent: Ģirts Gailītis. Eingespielt im Studio des Lettischen Rundfunks. Verein "Koris Lōja", "Līvõd Lōlõd Pivād. Loulkub2012".

Die in Sīkrags geborene livische Künstlerin und Dichterin Baiba Damberga stellt livische Gerichte vor – stragnams und sklandrauši. Autor: Zane Gargažina. 04.08.2018.

Aprobežosimies ar maksimumu: Līvõ Kultūr sidām 20 darba gadi dokumentos, publikācijās un fotogrāfijās. (2014). Gundegas Blumbergas apkopojumā. Rīga: Līvõ kultūr sidām.

Blumberga, G., Blumberga, R., Damberga, B., Ernštreits, V. ([2018]). Lībieši = Līvlizt. [Rīga]: Līvu (lībiešu) savienība „Līvod Īt”.

Blumberga, R. (2006). Lībieši dokumentos un vēstulēs: Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.

Bōjk 2010: val līvõ kīelõn! [DVD]. (2010). Filmā piedalās Monta Kvjatkovska, Jānis Mednis, Irbe Šmite u.c. [Latvija]: Līvu Fonds. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/2676.

Caune, A. (1998). Rīgas lībieši un viņu īpašumzīmes. Rīga: Latvijas kultūras fonds; Jumava.

Ernštreits, V. (2011). Lībiešu rakstu valoda. Rīga: Latviešu valodas aģentūra; Līvõ kultūr sidām.

Karma, T. (1994). Lībiešu mitoloģija. No: Mitoloģijas enciklopēdija. 2. sēj. (232.–238. lpp.). Rīga: Latvijas Enciklopēdija.

Kāzas jūrā: līvu (lībiešu) pasakas, teikas, nostāsti, sakāmvārdi, tautasdziesmas [CD]. (2003). Līvu valodā lasa Valda Marija Šuvcāne. Rīga: Rīgas skaņu ierakstu studija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/6696.

Lībieši: vēsture, valoda un kultūra. (2013). Sast.: Renāte Blumberga, Tapio Mekeleinens un Karls Pajusalu. Rīga: Līvõ Kultūr sidām.

Lībiešu folklora [skaņuplate]. (1981). Izpilda Irma Indriksone, Helga Grīva, Roberts Teteris u.c. Rīga: Melodija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/3210.

Līvu dziesmas. (2003). Režisors Andris Slapiņš. No: Latvijas vēju dziesmas [DVD]. Rīga: Studija 2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/170.

Loorits, O. (1935). Lībju folklora un mītoloģija. No: Latviešu konversācijas vārdnīca. XII sēj. (23298–23307). Rīga.

Loorits, O. (1936). Volkslieder der Liven. Tartu: Gelehrte Estnische Gesellschaft (Õpetatud Eesti Seltsi toimetused XXVIII. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft XXVIII).

Loorits, O. (1998). Liivi rahva usund. Mit einem Referat: Der Volksglauben der Liven. I–III. Faksiimileväljaanne. Tartu: Eesti Keele Instituut.

Loorits, O. (2000). Liivi rahva usund. IV–V. Toim. L. Krikmann, M. Hiiemäe, M. Kõiva, K. Salve. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Mälk, V., Damberg, P., Kokare, E. u.c. (sast.) (1981). Liivi vanasõnad eesti, vadja ja läti vastetega. I–II. Tallinn: Eesti Raamat.

Šuvcāne, B. (2017). Lībiešu krasts. Rīga: Latvijas Mediji.

Šuvcāne, V. M. (2002). Lībiešu ciems, kura vairs nav. Rīga: Jumava.

Šuvcāne, V. M. (sast. un tulk.) (2003). Lībiešu folklora. Rīga: Jumava.

Viitso, T-R., Ernštreits, V. (2012) Līvõkīel-ēstikīel-leţkīel sõnārōntõz. Liivi-eesti-läti sõnaraamat = Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca. Tartu, Rīga: Tartu Ülikool; Latviešu valodas aģentūra.

Zirnīte, M. (2011). Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā. Rīga: Dabas aizsardzības pārvalde.

Cimermanis, S. (1994–1999). Būves un to izmantošana lībiešu ciemos. Līvli.

Lībiešu tautastērps. (1998). Mēnešraksta „Līvli” pielikums, Nr. 2.