post_img

Porzellan der Werkstatt "Baltars", 1925–1928

In der Werkstatt „Baltars“ wurden in den 20 Jahren des 20. Jahrhunderts Porzellan und Fayence im Stil der klassischen Moderne und der Art Déco bemalt. „Baltars“ wurde 1924 gegründet und gewann schnell einen internationalen Ruf. Die erfolgreichste Schaffenszeit war 1925–27, als ca. 300 einzigartige Kunstgegenstände geschaffen wurden: dekorative Schalen, Vasen, Geschirr, Service.

Jevsejeva, Nataļja. (2014). Porcelāna apgleznojumi = Porcelain Painting: [„Baltars” darbnīcā apgleznotais porcelāns]. No: Natālija Jevsejeva. Aleksandra Beļcova (70.-79. lpp.). Rīga: Neputns.

Konstants, Z., Poluikeviča, T. (1984). Rīgas porcelāns un fajanss. Rīga: Zinātne.

Konstants, Zigurds. (1996). Baltars. Rīga: Latvijas enciklopēdija.

Lamberga, Dace. (2016). Baltara fenomens. No: Laima Slava (sast.). Romans Suta (303.-305. lpp.). Rīga: Neputns.

Neimiševa, Ludmila. ([2012]). Darbnīcas „Baltars” porcelāns = Фарфор мастерской  „Балтарс” =  The „Baltars” Workshop’s Porcelain. No: Inese Baranovska (sast.). Rīgas mākslas porcelāns = Рижский художественный фарфор = Riga’s porcelain art: 1925-1940 (30.-47. lpp., 49.-136. lpp.). Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

Neimiševa, Ludmila. (2016). Darbnīca „Baltars”. Rīga: Neputns.

Rinka, Rūta. (2016). Porcelāna un fajansa apgleznošanas darbnīca „Baltars”. No: Eduards Kļaviņš (sast.). Latvijas mākslas vēsture. 5. sēj.: 1915-1940 (578.-580. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Suta, Tatjana. (1996). Dekoratīvā māksla: [arī  par darbnīcu „Baltars”]. No: Tatjana Suta. Romans Suta (45.-58. lpp.). Rīga: Latvijas enciklopēdija.

Traub, Stephanie. (1926). Letttlandisches Kunstporzellan: [par darbnīcu „Baltars”]. No: Jahrbuch der Bildenden Kunst. Jg. 8 (117.-120. lpp.). Riga.

Художественный фарфор мастерской „Балтарс”. (1978). Рига: Объедин. дирекция худож. музеев и выставок ЛатвССР.

„Baltara” mākslas porcelāns. (1926, 28. okt.). Brīvās Zemes Ilustrētais Pielikums, Nr. 18, 5. lpp.

Baranovska, Inese. (2017). Romans Suta: Latviskās modernās gaumes apliecinājums, prasme un sajūta. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 20, 86.–91. lpp.

Konstants, Zigurds. (1992, 1. janv.). Latviešu avangards 1910-1935 gada Eiropā. Latvju Māksla, Nr. 18, 1784.-1795. lpp.

Konstants, Zigurds. (1983, 14. maijs). Pavasara prieks uz porcelāna. Padomju Jaunatne, Nr. 93, 4. lpp.

Lamberga, Dace. (1978, 4. marts). Lietišķā māksla gadsimta sākumā. Padomju Jaunatne, Nr. 46, 4. lpp.

Latvju mākslas porcelāns sabiedrības „Baltars” izstādē Lāčplēša ielā 23. (1927, 14. janv.). Jaunā Nedēļa, Nr. 2, 11. lpp.

Liepiņš, D. (1928, 26. janv.). Ko saka Romans Suta par „Baltars” izstādi. Pēdējā Brīdī, Nr. 21, 8. lpp.

Ļaviņa, Dace. (2019). Parīzes epizode latviešu porcelāna mākslas vēsturē. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr.23, 43.–55. lpp.

Mākslas izstādes Dziesmu svētku laikā. (1926, 18. jūn.). Jaunā Nedēļa, Nr. 24-25, 20.-21. lpp.

Mākslinieku sab. „Baltars” latviskie trauki un mēbeles. (1927, 3. janv.). Pirmdiena, Nr. 96, 6. lpp.

Pujāts, Jānis. (1959, 1. apr.). Latviešu porcelāna glezniecības sākotne. Māksla, Nr. 2, 16.-19. lpp.

Strazdiņa, Dace. (1992, 1. febr.). Baltars, Suta un Kuzņecovs. Diena, Nr. 22, 15. lpp.

Šuste, Marta. (2010). Nezināmais Suta: Ieskats Romana Sutas darbībā dekoratīvi lietišķās mākslas jomā. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 13, 52.–62. lpp.

W. F. (1926, 26. jūn.). Porzellan Ausstellung. Rigasche Rundschau, Nr. 137, 11. lpp.