2017. gada 11. august

(Latvian) Regīnas Ezeras romānam „Zemdegas” – 40

Leider ist der Eintrag nur auf Latvian verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Regīnas Ezeras (1930–2002) romāns „Zemdegas” (1977) ir reizē spilgts sava laikmeta dokumentējums, reizē pārlaicīgu tēmu un raksturu ietērpums krāšņā un vietumis īpatni sirreālā naratīvā, jo, tēlojot smalkas dvēseliskas vibrācijas, liela nozīme ir sapņiem un vīzijām. Šajā romānā Ezera savu tradicionālo rokrakstu papildinājusi ar fantāziju un humoru, ieturot gradācijas no vieglas ironijas līdz parodijai un groteskai, kā arī izvedusi romānu no līdz tam stabilās reālpsiholoģiskās prozas tradīcijas. Romāns latviešu literatūrā izceļas ar Ezeras uzdrīkstēšanos romānu pavērst kā vēstījumu ne tik daudz par Mūrgali un tās ļaudīm, bet par autores attiecībām ar literatūru un romāna tapšanas beletrizētu versiju.