2022. gada 17. augusts

Konference „Nauda Latvijā no neatkarības atjaunošanas līdz mūsdienām”

2022. gada 18. augustā no plkst. 9.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē 4. maija Deklarācijas klubs sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu, Latvijas Banku, LNB un Vidzemes Augstskolu rīko augsta līmeņa konferenci „Nauda Latvijā no neatkarības atjaunošanas līdz mūsdienām”. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas finanšu un ekonomiskās neatkarības atjaunošanas nozīmīgumam, kurā izšķirīga loma bija arī centrālās bankas darbības atjaunošanai un ātrai, izlēmīgai rīcībai.

Konferences tiešraide būs skatāma tiešsaistē www.4maijs.lv.

PROGRAMMA

Pirms 30 gadiem tika atjaunota Latvijas finanšu un ekonomiskā neatkarība. Šis process bija tikpat nozīmīgs un sarežģīts kā politiskās neatkarības atjaunošana, un viens no tā centrālajiem notikumiem bija naudas reforma.

Konferenci atbalsta Valsts prezidenta kanceleja, Finanšu ministrija, VAS „Latvijas Loto”, Konrāda Adenauera fonds.