2021. gada 20. janvāris

Atklāta Personību stāstu vietne

Publicitātes attēls
Publicitātes attēls

Memoriālo muzeju apvienība ir izveidojusi Personību stāstu vietni memorialiemuzeji.lv, kuru aicina apskatīt jau tagad, kad muzeji ir slēgti, lai tad, kad muzeji atkal būs atvērti, uz tiem varētu doties vēl zinošāki.

„Slēgtie muzeji un sabiedrības prāta pārorientēšanās uz kultūras piedāvājuma izzināšanu digitālajā vidē rosināja mūs – Memoriālo muzeju apvienību – meklēt jaunus veidus un vides, kur satikt savu apmeklētāju un padarīt pieejamu pētniecībā balstītu saturu citā formā, kontekstā un pieejamības pakāpē,” stāsta Sanita Kossoviča, Memoriālo muzeju apvienības direktores vietniece attīstības darbā.

Personības stāstu vietne ir digitālā vide, kur var iepazīt izcilas personības – Raini, Aspaziju, Jani Rozentālu, Rūdolfu Blaumani, Jāni Akurateru, Ojāru Vācieti, Andreju Upīti, Krišjāni Baronu – no neierastāka skatpunkta. Mēs ticam, ka izcila personība var sekmēt citas personības veidošanos.

Īsi, kodolīgi, vizuāli stāsti aicina iepazīt tuvāk empātisko Rūdolfu Blaumani, uzzināt, kādas pārdomas nodarbināja Raini jaunības gados, kad viņš vaicāja pats sev „Par ko man neiznāk dzeja iz manām sirdssāpēm?”, ieskatīties Jaņa Rozentāla viesistabā, apskatīt Aspazijas krātās atklātnes, uzzināt, ka viens no Andreja Upīša uzticamākajiem līdzgaitniekiem pēdējos dzīves gados bija runcis Pīka. Stāsti tiks papildināti, un jau drīzumā būs iespējams uzzināt par Ojāru Vācieti un ekoloģiju, kā arī noskaidrot Jāņa Akuratera domas par korupciju.

„Memoriālo muzeju apvienības muzejos pārstāvētās personības dzīvoja un radīja 19. un 20. gadsimtā. Mūsu uzdevums ir ar tām iepazīstināt un viņu devumu saprotamu un nepieciešamu darīt 21. gadsimta cilvēkiem. Arī muzejos strādā 21. gadsimta personības, tāpēc mums ir vēlēšanās uzrunāt apmeklētājus ne tikai par šodien svarīgām tēmām un problēmām, aktuāliem jautājumiem, bet arī darīt to mūsdienīgā valodā. Mēs gribam, lai muzeji, kultūras mantojums un mūsu veikums tā saglabāšanā un aktualizācijā būtu nepieciešams sabiedrībai. Esmu pārliecināta, ka jaunais formāts – personību stāstu vietne –, muzeju speciālistus iedvesmos pētīt un stāstīt, bet sabiedrību – atklāt sev līdz šim mazāk zināmo vai izbaudīt tuvo un pazīstamo un atrast iemeslu personības muzeja apmeklējumam,” stāsta Memoriālo muzeju apvienības vadītāja Rita Meinerte.

Vietnē var uzzināt arī par Memoriālo muzeju apvienības desmit muzejiem. Šo muzeju speciālisti veic personību dzīves un radošās darbības izpēti kultūrvēsturiskā kontekstā. Izpētes gaitu un rezultātus var iepazīt sadaļā „Atklāj”, kas ļauj ikvienam attālināti uzzināt par jaunākajiem pētnieciskajiem atklājumiem, lasīt muzeja krājuma materiālu publikācijas, kā arī iegūt piekļuvi izglītojošo programmu materiāliem, sarunu un diskusiju video un audio ierakstiem u.tml.

Kad muzeji atkal būs atvērti apmeklētājiem, vietnē varēs iegūt informāciju par muzejos notiekošajiem pasākumiem, izstādēm, izglītojošām programmām. Tas ļaus iedziļināties un izvēlēties sevi interesējošo, turklāt būt tam sagatavotam un tādejādi saņemt padziļinātāku pieredzi uz vietas – muzejā.

Personību stāstu vietne izveidota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.
Vietnes izstrādātājs: Graftik.

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Kossoviča
Memoriālo muzeju apvienības direktores vietniece attīstības darbā
Tālr.: 26124524