2020. gada 21. septembris

Sākusies pieteikšanās devītajam Latvijas kultūras kanona konkursam

kk-konkurss-2020-2021Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni līdz 13. novembrim tiek aicināti pieteikties Latvijas kultūras kanona konkursam „Kultūras kanons: vērtību mērs vai impulss izaugsmei”. Konkursa ietvaros jaunieši pievērsīsies augšanas ideju daudzveidīgajām izpausmēm Kultūras kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, kā arī jauniešu refleksijai par Kultūras kanonu vērtību radītās pieredzes nozīmi viņu dzīvēs un izaugsmē.

Ķermeņa augšana, prāta un gara izaugsme ir sajūtas un pieredze, kas pavada ikvienu vidusskolēnu. Augšanai ir savi mērogi un cikli cilvēku un valstu dzīvēs. Augot ir vēlme saglabāt drošību, stabilitāti, nemainību, vienlaikus apstrīdēt kanonus un standartus. Tiek sagaidīts, ka konkursa ietvaros skolēni pētīs un pārdomās augšanas un izaugsmes tēmu kultūras kanona vērtībās, konkursa finālā veidojot videostāstus par kultūras kanona vērtību saikni ar viņu personisko, individuālo izaugsmi, kā arī apkārtējā sabiedrībā, valstī un visā pasaulē notiekošajām pārmaiņām. Videostāsti būs jauniešu veltījums Latvijas valsts simtgades svinību noslēdzošajam piektajam gadam – 2021. gadam –, kura moto ir „Augšana”.

Jau devīto gadu Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Šī gada konkursa uzdevumi izstrādāti kā atbalsts „Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas” jaunā satura ieviešanai.

Konkurss norisināsies trīs kārtās. Pirmā kārta Latvijas reģionos notiks 2020. gada 23.–27. novembrī. Pirmajā kārtā trīs skolēnu komanda skolotāja vadībā izpēta Kultūras kanona mājaslapu https://kulturaskanons.lv un Kultūras kanonā iekļautos mākslas darbus un kultūras vērtības. Dažādos uzziņas avotos un konsultācijās ar skolotājiem, ekspertiem iepazīstas ar augšanu dabā, sabiedrībā, kultūrā un cilvēka dzīvē. Konkursa pirmā uzdevuma veikšanai būtiska ir arī skolēnu sadarbība ar skolas biedriem, komandai jāizpēta savu skolas biedru izpratni par personības, valsts, uzņēmumu u. c. izaugsmes pazīmēm, diskutējot par to, kas ir izaugsmes rādītāji, kritēriji, iezīmes un liecības. Komanda pēta augšanas ideju un simbolikas izpausmes kultūras kanona mākslas darbos un kultūras vērtībās, atklāj, ar kādiem simboliem cilvēka, tautas, valsts augšana  manifestējas kultūras kanonā. Konkursa pirmajā kārtā skolu komandas sagatavo un prezentē savas komandas izstrādāto oriģinālo izpratni par augšanas dažādajām – gan pozitīvajām, gan  negatīvajām – izpausmēm dabā, sabiedrībā, kultūrā un cilvēka dzīvē. Argumentē un pamato vēstījumu, izmantojot komandas veiktās pētniecības rezultātus, kā arī izstāsta stāstu par vienas kultūras kanona vērtības saikni ar augšanas ideju.

Katrā reģionā tiks izvēlētas divas līdz trīs labākās komandas, kas piedalīsies konkursa otrajā un trešajā kārtā. Pirmās kārtas norise reģionos:

  • 23. novembris – Vidzeme, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs (Pils laukums 9)
  • 24. novembris – Kurzeme, Kuldīgas Mākslas nams (1905. gada iela 6)
  • 25. novembris – Latgale, Latgales vēstniecība GORS (Pils iela 4)
  • 26. novembris – Zemgale, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (Sarmas iela 2)
  • 27. novembris – Rīga un Pierīga, LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejs (E. Smiļģa iela 37)

Konkursa otrā kārta jeb radošais seminārs notiks 2021. gada 15. janvārī LKA Teātra mājā „Zirgu pasts” (Rīga, Dzirnavu iela 46). Otrajā kārtā skolēni kopā ar LKA Nacionālās Filmu skolas profesionāļiem un studējošajiem apgūs audiovizuālu stāstu veidošanas prasmes, iespēju attīstīt brīvu, asociatīvu domāšanu, apgūt prasmes audiovizuālās mākslas valodā „stāstīt” intriģējošus un jēgpilnus stāstus jaunos veidos. Radošais seminārs paredzēts, lai uzlabotu fināla uzdevuma izpildei nepieciešamās prasmes un kompetenci. Savukārt skolotājiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties radošajā darbnīcā „Kultūras un mākslas STUNDA”, saņemot par dalību sertifikātus.

Konkursa trešā kārta – fināls – notiks 2021. gada 12. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīga, Mūkusalas iela 3). Skolēnu komandas finālā demonstrēs savus videostāstus, kuru vērtēšanas kritēriji tiks izsludināti konkursa 2. kārtā.

Lai pieteiktos konkursam, ir jānokomplektē komanda trīs skolēnu un viena skolotāja sastāvā un līdz 2020. gada 13. novembrim jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma forma: https://ej.uz/Kulturaskanons2020.

Konkursa norisi kopumā organizē Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas valsts simtgades biroju, Valsts izglītības satura centru un projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030).

Ar konkursa norises gaitu var iepazīties Latvijas kultūras kanona mājaslapā www.kulturaskanons.lv, Facebook lapā https://www.facebook.com/kulturaskanons un Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Aija Lūse
Konkursa projekta vadītājas asistente, sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: aija.luse@lka.edu.lv
Tālr.: 29107218