2020. gada 06. februāris

Robertam Ligeram un „Rīgas pantomīmai” veltīts izstāžu cikls „Pieskarties debesīm”

izstades_pieskarties_debesim_plakatsLīdz 28. februārim Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 2. stāva izstāžu zālē (Akadēmijas laukumā 1, Rīgā) skatāma biedrības „Histrions” veidotā un Roberta Ligera (1931–2013) 90 gadu jubilejai veltītā ceļojošo izstāžu cikla pirmā izstāde „Pieskarties debesīm: pirmā desmitgade, 1956–1967”.

Izstāžu cikls ir veltīts ansamblim „Rīgas pantomīma” un tā fenomenam, Dailes teātra aktierim, ansambļa „Rīgas pantomīma” dibinātājam, režisoram un dvēselei Robertam Ligeram. Pirmajā izstādē LZA pētījuma un izstādes autors Valdis Majevskis ir vizualizējis arhīva materiālus, lai akcentētu teātra izrāžu „jaunradīts procesā” pirmsākumus Latvijā 20. gadsimta 60. un 70. gados. Izstādes galvenais akcents vērsts uz izrādi „Ideja”, kura 1961. gadā piedzīvoja savu pirmizrādi uz M. Čehova Rīgas Krievu teātra skatuves un 1962. gadā tika atkārtoti rādīta LZA augstceltnē. Tās pamatā ir Fransa Mazarela grafiku un Emila Verharna dzejas lasījuma veidots vizualizējums, kurš tapis skatuviskās kustības teātra žanrā. Pats Roberts Ligers 1961. gadu ir nosaucis kā pantomīmas žanra dzimšanas gadu.

Izstādes un pētījumā apskatīto izrāžu koncepcijas kodols ir „jaunradīts procesā” kolektīvās fantāzijas nozīmīgums un piemēri tam, ka šī skatuviskās mākslas forma pēc savas dabas ir visbrīvākā, visstihiskākā un improvizētiem mirkļiem bagātākā. Marsela Marso, Roberta Ligera radošā mūža iedvesmas avota, skatuviski smeldzīgā fantāzija „par cilvēku, caur cilvēku, cilvēka vārdā” kā varavīkšņota arka ieskauj šo izstāžu ciklu, jo tā cieši saistās ar ansambļa „Rīgas pantomīma” dalībnieku nepieradināmo dvēseļu izkopšanu septiņās paaudzēs, tādējādi „Rīgas pantomīma”, kura sākotnēji bija iecerēta, radīta un uzsākta kā dramatiskā teātra studija, ar izrādēm „Krauklītis” (1957), „Ar Sirds acīm” (1958), „Nopietnie joki” (1959) un satīrisks uzvedums „AHA!” (1960) radīja priekšnoteikumus pantomīmas žanra „jaunradīts procesā” pieminekļa tapšanai Latvijā.

Izstādē apskatāmajās fotogrāfijās, kuras uzņemtas no 1958. līdz 1967. gadam, galvenokārt iemūžināti mirkļi no izrādes „Ideja” un 1. Baltijas republiku pantomīmas festivāla norises. Fotofiksācijās redzamās mimografiskās izpausmes darbojas kā izziņas materiāls par tā laika notikumiem un pieredzi, radot jaunas atziņas, kuras tālāk atspoguļojas 1970. gadu pantomīmas izrāžu saturā un stilistikā.

Izstāžu cikla nākošās izstādes, kuras piedāvās ieskatu radošās darbības vēlākajos posmos, būs apskatāmas 2020. gadā Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Smiltenes novada muzejā, Gulbenes kultūras centrā, Dobeles pilsētas kultūras namā. Izstāžu cikls „Pieskarties debesīm” noslēgsies 2021. gadā ar grāmatas atvēršanu un izstādi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

 

Papildu informācija:
Valdis Majevskis
E-pasts: valdismajevskis@inbox.lv