2019. gada 29. jūlijs

Latvijas Nacionālās bibliotēkas radošās darbnīcas „Redzi! Radi! Pavairo!”

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā bezmaksas radošās darbnīcas mūzikas un mākslas festivālā Laba Daba 2019. gada 3. augustā Līgatnes pagasta „Ratniekos”.

LNB radošās darbnīcas saturiski balstītas Latvijas kultūras kanonā un pastāvīgajā ekspozīcijā „Grāmata Latvijā”. Festivāla dalībniekiem būs iespēja līdzdarbojoties uzzināt aizraujošus faktus par mūsu kultūras vēsturi un šodienu.

Dalībnieki varēs sietspiedes tehnikā apdrukāt savus tekstila izstrādājumus ar Virtakas ieža zīmēm vai citiem grafikas elementiem, vienlaikus izzinot, ko šīs zīmes vēsta. Grafikas darbnīcā varēs veidot augstspieduma iespiedformu jeb klišeju un drukāt uz papīra, kā arī strādāt ar iepriekš sagatavotām iespiedformām – zīmogiem. Būs iespēja aplūkot un palasīt dažādus izdevumus, kas saistīti ar Latvijas kultūras kanona vērtībām. Jaunākā skolas vecuma bērni tiks aicināti meklēt Latvijas kultūras kanona dārgumus bērnu literatūrā. Darbnīcu norises laikā būs iespēja uzzināt par Latvijas Nacionālās bibliotēkas plašo piedāvājumu, kas lielai daļai festivāla apmeklētāju – studējošajai jaunatnei – kļūs aktuāls rudenī.

 

Vairāk informācijas:
Anita Smeltere
Latvijas Nacionālā bibliotēka
projekta “Latvijas kultūras kanons” koordinatore
ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” muzejpedagoģe
anita.smeltere@lnb.lv