2017. gada 13. septembris

Līdz 1. novembrim ir iespēja pieteikties Latvijas kultūras kanona konkursam

lkk_konkurss_2017_2018Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni tiek aicināti līdz 2017. gada 1. novembrim pieteikties sestajam Latvijas kultūras kanona konkursam „Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē”, kurā jauniešiem būs iespēja veidot kultūras kanona mājaslapai un Latvijas valsts simtgadei veltītu mediju saturu.

Jau sesto gadu Latvijas Kultūras akadēmija sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Šogad konkurss sevi piesaka ar moto „Kultūras kanona stāsti, ziņas un vēstis Latvijas cilvēkiem nākamajā simtgadē”, kā rezultātu paredzot jaunu kultūras kanona mājaslapai un Latvijas simtgadei veltītu mediju saturu.

Konkurss tradicionāli norisinās trīs kārtās. Pirmā kārta visos Latvijas reģionos notiks novembra trešajā nedēļā (13.–17. novembris). Tajā komandām būs jāiepazīstas ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas atjaunoto Latvijas kultūras kanona mājaslapu, jāizvēlas viena vērtība/kultūras artefakts, jāveic tā padziļināta izpēte, lai radītu savu piedāvājumu kanona mājaslapas papildināšanai. Katrā reģionā tiks izvēlētas divas labākas komandas, kas piedalīsies konkursa otrajā un trešajā kārtā. Otrā kārta būs seminārs, kurā  skolēni apgūs mediju satura izstrādes pamatprincipus. Savukārt janvārī, kad norisināsies konkursa fināls, komandas klātienē saņems uzdevumu, kas testēs finālistu erudīciju Latvijas kultūras kanona kontekstā. Tas paredzēs ar kultūras mantojumu un Latvijas kultūras kanonu saistītu mediju satura izstrādi konkrētam medijam ar konkrētu vēstījumu Latvijas simtgades un Eiropas kultūras mantojuma gada kontekstā.

KONKURSA NOLIKUMS (PDF)

Lai pieteiktos konkursam, ir jānokomplektē komanda trīs skolēnu un viena skolotāja sastāvā un līdz 2017. gada 1. novembrim jāaizpilda PIETEIKUMA FORMA tiešsaistē.

Latvijas kultūras kanona konkursu vidusskolēniem „Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē” organizē Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo kultūras centru un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Informatīvie atbalstītāji: E-klase un Chaula.lv.

Ar konkursa norises gaitu var iepazīties Latvijas kultūras kanona mājaslapā www.kulturaskanons.lv, Facebook lapā https://www.facebook.com/kulturaskanons un Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
Nadīna Rutka
Tālr.: 29969371
E-pasts: nadina.rutka@gmail.com