2017. gada 11. augusts

Liepājas Sv. Annas baznīcas altāra retablam – 320

Liepājas Sv. Annas baznīcas altāris (1697) ir Latvijas lielākais un mākslinieciski vērtīgākais baroka koktēlniecības darbs. Tā nozīme pārsniedz Latvijas robežas, altāris pieder pie Baltijas reģiona izcilākajiem baroka mākslas pieminekļiem.