post_img

Sculpture "Sitting Mother", 1916–1923, by Sculptor Teodors Zaļkalns (1876–1972)

The paradigmatic Latvian sculptor Teodors Zaļkalns’ style reached maturity with the creation of the figures of Latvian refugee women in the First World War, “Standing Mother” (Stāvošā māmiņa, 1915) and “Sitting Mother” (Sēdošā māmiņa, 1916–1923). In the words of writer and poet Edvarts Virza, they are “as Latvian as the sphinx is Egyptian”. At this time, Zaļkalns was living and working in St Petersburg but when the granite version of “Sitting Mother” was made, he had returned to a newly independent Republic of Latvia where the arts were flourishing.

Baumanis, Kārlis. (1982). Teodors Zaļkalns: [arī par skulptūru „Sēdošā māmiņa ”]. No: Rasma Lāce (sast.). Latviešu tēlniecības vecmeistari: reprodukciju albums (6.-25. lpp.). Rīga: Liesma.

Cielava, S. (1975). Teodoru Zaļkalnu pieminot: [arī par „māmiņu” skulptūrām]. No: Dabas un vēstures kalendārs, 1976 (247.-251. lpp.). Rīga: Zinātne.

Čaupova, Ruta. (2003). Teodora Zaļkalna „māmiņas”. Daži formrades un arhetipisko sakņojumu aspekti. No: Kristiāna Ābele (sast.). Latvijas māksla tuvplānos (86.-95. lpp.). Rīga: Neputns.

Rathsprecher, Martin. (1937). Teodor Zalkalns: Eines lettischen Bildhauers Weg und Werk (76.-77. lpp.). Wien: Krystall-Verlag.

Siliņš, Jānis. (1980). Teodors Zaļkalns. No: Latvijas māksla. 1800-1914. 2. sēj. (172.-183. lpp.). Stokholma: Daugava.