post_img

Documentary "Šķērsiela", 1988, by Director Ivars Seleckis (1934)

The documentary film “Šķērsiela” is a colourful and moving, though often bleak snapshot of Latvia at the very tail end of the Soviet occupation, at a time when it was clear that major changes were to come but there was still uncertainty about the form they would take. Filmed in 1988 by the director Ivars Seleckis, in the midst of the social and economic upheaval resulting from perestroika, it’s a sympathetic but decidedly unprettified look at the lives of the people of Šķērsiela, an 800-metre-long residential street on the outskirts of Rīga.

Jēruma, Inga. (2009). Ivars un Maija: 100 gadi dokumentālajā kino (317.-324. lpp.). [Rīga]: Neputns.

Kupšāne, Ingrīda. (2013). Perifērija kā centrs I. Selecka dokumentālajās filmās „Šķērsiela” un „Jaunie laiki Šķērsielā”. No: Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. 14. sēj. Centrs – perifērija kultūrā (167.-172. lpp). Daugavpils: Saule.

Margevičs, Tālivaldis, Frolova, Gaļina. (1988, 1. nov.). Tālivaldis Margevičs: „Atgriezties savā ielā…”. Kino, Nr. 11, 2.-4. lpp.

Savisko, Miks. (1990, 1. dec.). Latviešu kino triumfs un trīs „Feniksu” noslēpums. Literatūra un Māksla, 5. lpp.

Baltauss, J. (1990, 1. maijs). Vistitulētākā latviešu filma. Māksla, Nr. 5, 21.-22. lpp.

Eglīte, Lilita. (2013). Šķērsiela šķērsgriezumā. Kino Raksti, Nr. 2, 14.-17. lpp.

Kleckins, Ābrams. (1999). Jaunie laiki Latvijā. Māksla Plus, Nr. 4, 47.-49. lpp.

Lehmusa, Inta. (1989, 25. janv.). Šķērsām. Padomju Jaunatne, Nr. 17, 3. lpp.

Margevičs, Tālivaldis, Frolova, Gaļina. (1988, 1. nov.). Tālivaldis Margevičs: „Atgriezties savā ielā…”. Kino, Nr. 11, 2.-4. lpp.

Nukneviča, Ludmila. (1989). Klejojošais nervs. Kino, Nr. 4, 3.-5. lpp.

Prombergs, Māris. (2009). Satikšanās Šķērsielā. Kino Raksti, Nr. 5, 38.-48. lpp.

Redovičs, Agris. (2013). Trīs laikmeti Šķērsielā. Kino Raksti, Nr. 2, 20.-25. lpp.

Riekstiņš, Elmārs. (1989, 1. apr.) Vai Šķērsielā viss šķērsām? Māksla, Nr. 2, 52.-54. lpp.

Rīgas 2. vidusskolas 9. klases skolēni par Rīgas kinostudijas dokumentālo filmu „Šķērsiela”. Kino, Nr. 10, 14. lpp.

Savisko, Miks. (1990, 1. dec.). Latviešu kino triumfs un trīs „Feniksu” noslēpums. Literatūra un Māksla, 5. lpp.

Stišova, Jeļena, Matīsa, Kristīne. (2014). Blakus afekti. Kino Raksti, Nr. 2/3, 62.-64. lpp.

Uzulniece, Anita. (2013). Latvijas laiks – Šķērsielā. Kino Raksti, Nr. 2, 18.-19. lpp.