post_img

Architect Gunnar Birkerts (1925–2017)

Gunnar Birkerts (Gunārs Birkerts) is one of Latvia’s most celebrated architects, well-renowned in the USA and further afield for his striking Modernist designs. Throughout his career in the second half of the 20th century, Birkerts delivered almost 300 designs, including the highly geometrical Kemper Museum of Contemporary Art, and the Corning Museum of Glass, which is fashioned to look like melting glass. His final masterpiece is the award-winning National Library of Latvia seated on the left bank of the river Daugava in Rīga with the ambition to become one of the symbols of present day Latvia. 

Birkerts, G. (2000). Arhitektūrai jābūt laikmetīgai, nevis modernai: [saruna ar arhitektu]. No: Millenium. Skats uz Latviju. 2. sēj. Rīga: Madris; Latvijas Zinātņu akadēmija.

Birkerts, Gunars. (2009). Gunnar Birkerts: metaphoric modernist. Stuttgart; London: Edition Axel Menges.

Čaklais, Māris. (2002). Gaismas kungs jeb Sāga par Gunaru Birkertu. Rīga: Pētergailis.

Demakova, Helēna, Vanags, Mārtiņš (sast.). (2002). Gaismas pils: Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts, arhitekts Gunars Birkerts: Venēcijas biennāle. 8. Starptautiskā arhitektūras izstāde = Castle of Light: The National Library of Latvia Project, architect Gunnar Birkerts: La Biennale di Venezia. 8th International Exhibition of Architecture. Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs.

Kaiser, Kay. (1998). Gunnar Birkerts: metafore ed espansioni sotterranee. Torino: Testo & Immagine.

Latvijas Nacionālā bibliotēka: arhitekts Gunārs Birkerts = National Library of Latvia: architect Gunnar Birkerts. (2015). [Rīga]: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība.

Marlin, William. (1982). Architect Gunnar Birkerts and Associates. Tokyo: A.D.A. Edita.

The architecture of Gunnar Birkerts. (1989). Washington (D.C.): The American Institute of Architects Press; Florence: Centro Di.

Arhitektūra arī ir sazināšanās veids. (1989). Avots, Nr. 2, 32.–37. lpp.

Baumanis, A. (1967, 10. Jūn.). Ceļš uz augšu. Laiks, Nr. 46, 5. lpp.

Budže, Kristīne. (2002). Konsekvents modernists. Deko, Nr. 8, 14.–18. lpp.

Dripe, J. (1989, 14. marts). Arhitekts Gunārs Birkerts Rīgā – ar iespējamu turpinājumu. Padomju Jaunatne, Nr. 49, 2. lpp.

Dripe, Jānis. (1989, 1. jūn.). Un elpojis … arhitektūru. Māksla, Nr. 6, 30.-33. lpp.

Dripe, Jānis. (1991). Kur noenkurosim grāmatu kuģi… Māksla, Nr. 4, 51.–55. lpp.

Dripe, Jānis. (2001). Gunārs Birkerts: Birkerta klātbūtnes faktors. Studija, Nr. 8/9, 15.–19. lpp.

Dripe, Jānis. (2001). Gunārs Birkerts: The Presence of the Birkerts Factor. Studija, Nr. 8/9, 15.–19. lpp.

Dripe, Jānis. (2014). Gunārs Birkerts. Latvijas Architektūra, Nr. 115, 12.–13. lpp.

Dripe, Jānis. Stūrmanis, Indriķis. (2014). Aiz kalniem un pilīm ir arhitektūra. Latvijas Architektūra, Nr.115, 14.–31. lpp.

Izstāde par architektu Gunaru Birkertu. (2000, 22. janv.). Laiks, Nr. 4, 4. lpp.

Junkulis, Rūdolfs. (1993, 1. maijs). Architekta Gunāra Birkerta pasaulē. Laiks, Nr. 35, 3. lpp.

Kārkliņa, Gunita. (2007). Gaismas pils būs mūžam jauna. Mana Māja Profesionāļiem, Nr. 6, jūlijs, 12.–14. lpp.

Limane, Lilija. (2003). Gaismas pils – arhitektoniska un valstiska vērtība. Projekts, Nr. 12, 18.–25. lpp.

Ostenbergs, Oļģerts. (1981). Savu ceļu ejot. Māksla, Nr. 4, 22.–27. lpp.

Ostenbergs, Oļģerts. (1988). Gunārs Birkerts: turpinājums. Māksla, Nr. 4, 20.–25. lpp.

Peldekse, Ingrīda. (2016). Arhitektūras izcilības – Ziemeļu konteksts: [par modernisma laika arhitektūras pasaules mēroga izcilībām: saruna ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas arhitektu Gunāru Birkertu. Studija, Nr. 106, 15.–21. lpp.

Slava, Laima. (2002). Master of Metaphor Gunnar Birkerts. Studija, Nr. 25, 5.–7.lpp.

Slava, Laima. (2002). Metaforas meistars Gunārs Birkerts. Studija, Nr. 25, 51 –53.lpp.

Tapinsh, Aleks. (2008). The Castle of Light. Baltic States City Paper, Nr. 106, 12.–14. lpp.

Toronto viesojas „Gaismas pils ” sūtņi. (2003, 26. jūl.). Latvija Amerikā, Nr. 29, 1., 20. lpp.

Zelta medaļa G. Birkertam. (1980, 1. dec.). Latvijas Arhitektu biedrība. Kopraksts, Nr. 46, 28. lpp.

Ошкая, Ина. (2001). Замки света Гунара Биркертса: о национальных особенностях северной архитектуры. Архитектура и Дизайн, № 6, 42–48 с.