post_img

Minox Camera, 1937–1942, by Designer Valters Caps (1905–2003)

Andy Warhol had one, the British royal family had one and it was the darling of intelligence services worldwide. The Minox camera is the smallest camera in the world and it was designed and built in the 1930s in Latvia. For its time, it was very technologically advanced and remains to this day a fine example of excellent product design.

Fotoaparāti „VEF Minox ” – apvērsums fotorūpniecībā: pasaulē pirmais miniatūrais fotoaparāts. (2012). No: 100 Latvijas vēstures relikvijas (170.-171.lpp.). Rīga: Lauku Avīze.

Kalniņa, A. (2001). Fotoaparāts MINOX – viens no izcilākajiem latviešu izgudrojumiem. No: Tava labākā grāmata par Latviju (189.-191. lpp.). Rīga: Aplis.

Minox ērtākā un mazākā foto kamera: [reklāmas izdevums ar konstrukcijas, īpatnību un spēju aprakstu, lietošanas pamācību]. (1939). [Rīga: b.i.].

Minox Subminiature Camera 1936: Walter Zapp 1905-2003: [miniatūrā fotoaparāta Minox dizains, tā attīstība]. No: Elizabeth Wilhide (ed.). Design: the whole story (186.-187. lpp.). London: Thames & Hudson.

Moses, Morris, Wade, John. (1998). Spycamera – the Minox story. 2nd ed. Small Dole: Hove Collectors Books.

Pritchard, Michael. (2015). The Minox: [Valsts Elektrofabrikā ražotais mini foto aparāts, tā tehniskie parametri]. No: Michael Pritchard. A history of photography in 50 cameras (116.-119. lpp.). Buffalo: Firefly Books.

Šuste, Marta. (2016). Fotokamera VEF-Minox. No: Eduards Kļaviņš (sast.). Latvijas mākslas vēsture. 5. sēj.: 1915-1940 (633. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

VEF Muzejs [u.c.]. (2001). Mazākais fotoaparāts pasaulē: tehnikas vēstures rakstu krāj. par Valteru Capu un fotoaparātu VEF Minox. Rīga.

Walter Zapp, 1905-2003: investor. (2006). No: A Hundred Great Latvians (126.-127. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.].

Widmer, Kurt. (2006). Die Minox – Geniestreich und Schicksal [dokumentālā filma]. [Schweiz]: NZZ Format; Neue Züricher Zeitung. 1 DVD (52 min).

Young, D. Scott. (2000). Minox: Marvel in miniature. Bloomington: AuthorHouse.