post_img

Painting "The Artist and His Model", 1985, by Boriss Bērziņš (1930–2002)

“The Artist and His Model” by Boriss Bērziņš, is a masterpiece of Latvian figurative painting of the second half of the 20th century. Using a method of painting common in iconography, Bērziņš depicts a secular scene from an artist’s studio. The originality of the work is the atypical combination of different forms of expression. Importantly, the painting was made during the Soviet period when an artist was supposed to be a simple worker who executes orders from above, yet in Boriss Bērziņš’ work the artist is a sovereign and dynamic presence.

Boriss Bērziņš, 1930-2002: painter, graphic artist. (2006). No: A Hundred Great Latvians (150.-151. lpp.). Rīga: Nacionālais apg.

Boriss Bērziņš. (2003). Rīga: Neputns.

Bērziņš, Boriss. (2007). Muguras: [kolekcijas izstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Mazajā zālē no 2007. gada 24. augusta līdz 23. septembrim]. Rīga: Neputns.

Bērziņš, Boriss. (2010). Portreti un pašportreti = Portraits and self-portraits. Rīga: Neputns.

Mantojums [buklets]: Boriss Bērziņš. Gleznas. Rasma Bruzīte. Skulptūras: Valsts Mākslas muzejā. Boriss Bērziņš. Gleznas, zīmējumi, grafika, uzmetumi: Valsts Mākslas muzeja izstāžu zālē „Arsenāls ” = The legacy: Boriss Bērziņš. Paintings. Rasma Bruzīte. Sculptures: at the State Museum of Art. Boriss Bērziņš. Paintings, drawings, prints, sketches: at the Exhibition Hall Arsenāls: no 2003.g. 21. marta līdz 4. maijam. (2003). Rīga: Valsts Mākslas muzejs.

Mākslinieks Boriss Bērziņš (1930-2002). (2003). No: Projekts 2003: Kultūrkapitāla fonds piedāvā [6 TV raidījumi] [videokasete]. Televīzijas raidījumu režisors un producents Guntis Lēmanis. Rīga: Latvijas Televīzija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fvk/419.

Oša, Aija. (2005). Kāds es ir, tāds es ir: par Borisu Bērziņu, par gleznām, par dzīvi, par–. Rīga: Atēna.

Slava, Laima. (2000). Dieva buča. Rīga: Jumava.

Slava, Laima. (2016). Boriss Bērziņš. Rīga: Neputns.