LAT / ENG / RUS

MODERNO KULTŪRAS KANONU PIEMĒRI

Vairākās Eiropas valstīs nacionālā Kultūras kanona izveide šobrīd ir nozīmīga un aktuāla diskusiju tēma, kas aptver izglītības politiku un kultūras procesus sabiedrībā kopumā. Diskusijas par Kultūras kanonu saistās ar jautājumu par globalizāciju, multikulturālu sabiedrību, savdabības saglabāšanu. Kultūra tiek akcentēta kā viena no tām jomām, kas var vienot sabiedrību, veicināt sapratni un toleranci. Izskanējuši ir arī viedokļi par nepieciešamību veidot kopēju Eiropas Kultūras kanonu – tas parādītu Eiropas kultūru vienojošos elementus.

DĀNIJA
Dānijā Kultūras kanona izveides process tika uzsākts 2004. gadā. To rosināja Dānijas Kultūras ministrs, tika izveidotas 7 ekspertu komisijas dažādās mākslas jomās, un katra komisija sagatavoja ziņojumu, kurā tika atspoguļots darbu izvēles process un vērtēšanas kritēriji. Tas izraisīja lielu sabiedrības interesi un plašas diskusijas.
Projekta rezultāti tika publicēti grāmatā, kas iznāca kopā ar multimediju disku. Kopumā tika izdotas 175 00 grāmatas, no kurām 150 000 bez maksas tika izplatītas izglītības un kultūras iestādēm.
Darbojas Dānijas Kultūras kanona interneta mājas lapa (http://www.kulturkanon.kum.dk/), kur pieejami arī dažāda līmeņa didaktiskie materiāli par kanonā iekļautajiem mākslas darbiem. Šobrīd Dānijā top arī Demokrātijas kanons.

NĪDERLANDE
Nīderlandē diskusiju par kanona izveides nepieciešamību izraisīja augošā imigrantu plūsma un bažas par Nīderlandes vēstures un kultūras nezināšanu. Arvien aktuālāks kļuvis jautājums: ko nozīmē būt nīderlandietim? Ko var uzlūkot par kultūras mantojumu tik daudznacionālā valstī, kāda šobrīd ir Nīderlande?
Kanona izveidi uzsāka 2005. gada septembrī pēc Nīderlandes Izglītības, kultūras un zinātnes ministres Marijas van der Hufenas iniciatīvas, un Kultūras kanona izveides galvenie mērķi bija uzlabot iedzīvotāju kultūras un vēstures zināšanas, integrēt sabiedrību, palīdzēt jaunpienācējiem izprast zemi un valsti, kurā tie dzīvo. Tika izveidota Kanona komiteja, kurā bija 8 dažādu jomu neatkarīgi eksperti. Kanona izveide tika pabeigta 2006. gadā, tas publicēts grāmatā un aplūkojams internetā (http://www.entoen.nu), ko papildina arī norādes par literatūru, muzejiem, vispārējās izglītības tēmas, kuru apguvē var izmantot Nīderlandes vēstures un kultūras kanonu. Kanonā ietverti Nīderlandes kultūras un vēstures galvenie fakti un elementi, un ik pa pieciem vai desmit gadiem to nolemts pārskatīt.

dizains: tundra